XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman

Superliga Women

Виберіть команду


  Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia


  Halychanka-TNEU-GADZ


  Khimik Yuzhne


  KHOVUFKS


  Novator


  Orbita-ZNU-ZODUSH


  Rehina-MEGU-OSHVSM


  Universytet-SHVSM


  Volyn-Universytet-ODUSH