Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Wom


best scorer(points / sets)

#1

Dar`iaButkevych 5.46(71/13)

#11

IanaShevelia 5(10/2)

#10

YuliiaUkrainets 4.38(35/8)

#7

OlenaHrytsuniak 4.17(25/6)

#2

ValentynaOsypchuk 4.08(53/13)

best server(serve ace / sets)

#4

IanaZavala 1.5(3/2)

#14

KarolinaPidhurska 1(1/1)

#14

LyubovAloshko 1(2/2)

#7

OlenaHrytsuniak 1(6/6)

best bloker(winning blocks / sets)

#11

LarysaTymchak 1.2(6/5)

#10

HannaMykhalchuk 1(6/6)

#4

MariiaLozinska 1(13/13)

#7

OlenaHrytsuniak 0.67(4/6)

#17

ViktoriiaSavchenko 0.67(4/6)

best server(serve ace)

#16

InnaKoval 8

best bloker(winning blocks)

reception - positivity %(perfect reception + reception) / all receptions

#13

AnnastasiiaKarasiova 77%(17/22)

#13

NataliiaHryschenko 71%(5/7)

#15

KhrystynaRidosh 59%(20/34)

#2

ViktoriiaDelros 57%(25/44)

#12

TetianaLitvinovska 56%(50/90)

attack - excellent %spike point / all spikes

#3

PolinaPass 73%(19/26)

#11

IanaShevelia 69%(9/13)

#10

LiudmylaOsachuk 57%(16/28)

#13

YuliiaDymar 55%(17/31)

#4

AnastasiiaTyschenko 55%(18/33)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Litvinovska T.
(VK Polissia)
MIDDLE B. 2  
Kolenko O.
(Universytet-SHVSM)
SPIKER 1  
Dudarenko A.
(Orbita-ZNU-ODUSH)

SPIKER 2  
Uzhva L.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
MIDDLE B. 1  
Mykhalchuk H.
(Rehina-MEGU-OSHVSM )
SETTER 1  
Kolisetska A.
(Novator)
LIBERO 1  
Karasiova A.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
 • LIBERO 2  
  Hryschenko N.
  (Rehina-MEGU-OSHVSM )
 • SETTER 2  
  Lazurenko I.
  (Khovufks)
 • MIDDLE B. 3  
  Lozinska M.
  (Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia)
 • MIDDLE B. 4  
  Tyschenko A.
  (Volyn-Universytet-ODUSH)
 • OPPOSITE 2  
  Osachuk L.
  (Volyn-Universytet-ODUSH)
 • SPIKER 3  
  Savchenko V.
  (Orbita-ZNU-ODUSH)
 • SPIKER 4  
  Ukrainets Y.
  (Universytet-SHVSM)

Standing

CupW

  

Points

Volyn-Universytet-ODUSH

6

Orbita-ZNU-ODUSH

6

Halychanka-TNEU-GADZ

6

VK Polissia

6

Rehina-MEGU-OSHVSM

3

Novator

3

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia

3

KHOVUFKS

2

Universytet-SHVSM

1

Invasport-Meteor

0

CupW

  

Points

No records to display.

Standing

CupW

CupW Round 1 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Volyn-Universytet-ODUSH

6

2

2

0

6

0

150

86

2

0

0

0

0

0

-

1.744

-

Orbita-ZNU-ODUSH

6

2

2

0

6

0

152

111

2

0

0

0

0

0

-

1.369

-

Halychanka-TNEU-GADZ

6

3

2

1

8

5

293

280

1

0

1

1

0

0

1.60

1.046

-

VK Polissia

6

3

2

1

8

5

289

281

1

0

1

1

0

0

1.60

1.028

-

Rehina-MEGU-OSHVSM

3

2

1

1

3

3

117

122

1

0

0

0

0

1

1.00

0.959

-

Novator

3

3

1

2

5

8

285

287

0

0

1

1

0

1

0.62

0.993

-

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia

3

3

1

2

5

8

260

279

0

0

1

1

0

1

0.62

0.932

-

KHOVUFKS

2

2

1

1

3

5

174

177

0

0

1

0

0

1

0.60

0.983

-

Universytet-SHVSM

1

2

0

2

2

6

145

183

0

0

0

1

0

1

0.33

0.792

-

Invasport-Meteor

0

2

0

2

0

6

91

150

0

0

0

0

0

2

0.00

0.607

-
CupW Round 1 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

CupW

Guest Team

Bilozha

Halycha

Invaspo

KHOVUFK

Novato

Orbita-

VK Poli

Rehina-

Univ

Volyn-U

Home Team

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia (Bilozha)

3 - 2

2 - 3

Halychanka-TNEU-GADZ (Halycha)

3 - 0

3 - 2

Invasport-Meteor (Invaspo)

KHOVUFKS (KHOVUFK)

Novator (Novato)

3 - 2

Orbita-ZNU-ODUSH (Orbita-)

3 - 0

3 - 0

VK Polissia (VK Poli)

3 - 0

Rehina-MEGU-OSHVSM (Rehina-)

3 - 0

Universytet-SHVSM (Univ)

2 - 3

Volyn-Universytet-ODUSH (Volyn-U)

3 - 0

3 - 0

CupW

CupW Round 2 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   
No records to display.CupW Round 2 Standing Results Breakdown

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Litvinovska T.
(VK Polissia)
MIDDLE B. 2  
Kolenko O.
(Universytet-SHVSM)
SPIKER 1  
Dudarenko A.
(Orbita-ZNU-ODUSH)

SPIKER 2  
Uzhva L.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
MIDDLE B. 1  
Mykhalchuk H.
(Rehina-MEGU-OSHVSM )
SETTER 1  
Kolisetska A.
(Novator)
LIBERO 1  
Karasiova A.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
 • LIBERO 2  
  Hryschenko N.
  (Rehina-MEGU-OSHVSM )
 • SETTER 2  
  Lazurenko I.
  (Khovufks)
 • MIDDLE B. 3  
  Lozinska M.
  (Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia)
 • MIDDLE B. 4  
  Tyschenko A.
  (Volyn-Universytet-ODUSH)
 • OPPOSITE 2  
  Osachuk L.
  (Volyn-Universytet-ODUSH)
 • SPIKER 3  
  Savchenko V.
  (Orbita-ZNU-ODUSH)
 • SPIKER 4  
  Ukrainets Y.
  (Universytet-SHVSM)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Litvinovska T.
(VK Polissia)
MIDDLE B. 2  
Kolenko O.
(Universytet-SHVSM)
SPIKER 1  
Dudarenko A.
(Orbita-ZNU-ODUSH)

SPIKER 2  
Uzhva L.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
MIDDLE B. 1  
Mykhalchuk H.
(Rehina-MEGU-OSHVSM )
SETTER 1  
Kolisetska A.
(Novator)
LIBERO 1  
Karasiova A.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
LIBERO 2  
Hryschenko N.
(Rehina-MEGU-OSHVSM )
SETTER 2  
Lazurenko I.
(Khovufks)
MIDDLE B. 3  
Lozinska M.
(Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia)
SPIKER 3  
Savchenko V.
(Orbita-ZNU-ODUSH)
MIDDLE B. 4  
Tyschenko A.
(Volyn-Universytet-ODUSH)
SPIKER 4  
Ukrainets Y.
(Universytet-SHVSM)
OPPOSITE 2  
Osachuk L.
(Volyn-Universytet-ODUSH)