XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman

15 березня 2019 р. - 17:00 

FOK Novator Khmelnytskiy  (Spectators: 154)

Parshyn Vitalii - Omelchenko Yurii

Novator
3
VS
2
Universytet-SHVSM

25/22 25/22 14/25 19/25 15/9

15 березня 2019 р. - 17:00 

Khmelnytskiy  (Spectators: 154)

Parshyn V. - Omelchenko Y.

3
Novator

25/22

25/22

14/25

19/25

15/9

2
Universytet-SHVSM

Match Statistics

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

3

3

3

3

3

-

2

3

12

1

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

2

40%

2

1

1

2

Nudha Valeriia

2

2

2

2

5

17

5

5

17

18

2

2

12

5

33%

17%

12

33%

30

2

3

15

50%

15

-

-

3

Anastasiya

6

6

6

6

6

10

3

5

10

11

3

1

-

-

.

.

-

.

13

1

1

6

46%

6

3

3

5

katia katia

*

*

-

-

-1

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Tereschuk Oleksandra

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Frolova Kateryna

*

*

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

*

*

*

2

1

1

2

3

1

1

-

-

.

.

-

.

9

-

-

1

11%

1

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

5

5

5

5

2

20

5

3

20

14

3

1

23

5

43%

30%

23

43%

40

7

2

18

45%

18

1

1

12

Iaremchuk Anastasiia

1

1

1

1

1

3

2

-1

3

16

3

1

1

-

0%

0%

1

0%

6

-

1

2

33%

2

-

-

13

Kolisetska Anastasiia (L)

*

*

*

*

*

-

-

-3

-

-

-

-

34

3

50%

21%

34

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

4

4

4

4

4

15

7

10

15

20

1

5

23

3

39%

13%

23

39%

19

1

-

9

47%

9

1

1

TOTALS

70

23

21

70

98

15

11

93

16

43%

20%

93

43%

122

11

7

53

43%

53

6

6

Universytet-SHVSM 

(Coach: Zhula Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Zhula Hanna

4

4

4

4

4

19

5

6

19

13

2

2

31

5

35%

6%

31

35%

38

5

1

16

42%

16

1

1

3

Zhula Olha

2

2

2

2

2

9

2

8

9

16

-

1

-

-

.

.

-

.

14

1

-

7

50%

7

1

1

4

Serhieieva Anna

6

6

6

6

6

4

3

-

4

22

2

3

-

-

.

.

-

.

7

2

-

1

14%

1

-

-

5

Kimeychuk Khrystyna (L)

*

*

*

*

*

-

-

-7

-

-

-

-

23

7

9%

4%

23

9%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sotska Yuliia

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Bulavchyk Mariia

3

3

3

3

3

4

4

3

4

17

1

1

1

-

100%

0%

1

100%

2

-

-

1

50%

1

2

2

9

Lytvynova Anastasiia

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Ukrainets Yuliia

1

1

1

1

1

24

12

10

24

22

3

3

27

2

19%

4%

27

19%

39

5

4

20

51%

20

1

1

11

Kolenko Oleksandra

5

5

5

5

5

11

3

8

11

13

2

2

-

-

.

.

-

.

16

-

1

7

44%

7

2

2

19

Poltoratska Inna (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

71

29

28

71

103

10

12

83

14

24%

5%

83

24%

116

13

6

52

45%

52

7

7

SET 1

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

1

-

-

1

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-

2

Nudha Valeriia

2

6

2

3

6

5

1

1

2

1

50%

0%

2

50%

9

1

-

5

56%

5

-

-

3

Anastasiya

6

2

1

1

2

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

-

-

5

katia katia

*

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Tereschuk Oleksandra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Frolova Kateryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

5

6

2

2

6

2

1

-

3

1

33%

33%

3

33%

8

2

-

5

63%

5

1

1

12

Iaremchuk Anastasiia

1

2

2

1

2

5

-

1

-

-

.

.

-

.

3

-

1

1

33%

1

-

-

13

Kolisetska Anastasiia

*

-

-

-2

-

-

-

-

12

2

50%

25%

12

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

4

3

2

3

3

8

-

2

2

-

50%

0%

2

50%

4

-

-

1

25%

1

-

-

TOTALS

20

9

7

20

25

5

4

19

4

47%

21%

19

47%

30

3

1

15

50%

15

1

1

Universytet-SHVSM 

(Coach: Zhula Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Zhula Hanna

4

4

1

1

4

4

-

1

10

3

20%

0%

10

20%

8

-

-

3

38%

3

-

-

3

Zhula Olha

2

2

1

2

2

4

-

1

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-

4

Serhieieva Anna

6

-

-

-1

-

3

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kimeychuk Khrystyna

*

-

-

-2

-

-

-

-

4

2

0%

0%

4

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sotska Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Bulavchyk Mariia

3

1

1

1

1

4

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

9

Lytvynova Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Ukrainets Yuliia

1

4

-

-

4

4

1

-

6

1

17%

0%

6

17%

8

1

1

4

50%

4

-

-

11

Kolenko Oleksandra

5

3

1

2

3

3

1

1

-

-

.

.

-

.

4

-

-

2

50%

2

-

-

19

Poltoratska Inna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

14

4

3

14

22

3

3

20

6

15%

0%

20

15%

23

1

1

10

43%

10

1

1

SET 2

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

1

-

1

1

6

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

2

Nudha Valeriia

2

6

2

1

6

7

1

1

3

2

33%

33%

3

33%

11

1

1

5

45%

5

-

-

3

Anastasiya

6

2

-

1

2

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

-

-

5

katia katia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Tereschuk Oleksandra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Frolova Kateryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

5

4

2

2

4

4

-

-

9

1

56%

33%

9

56%

9

1

-

4

44%

4

-

-

12

Iaremchuk Anastasiia

1

-

-

-1

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Kolisetska Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

8

-

50%

25%

8

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

4

6

3

4

6

3

-

1

3

1

0%

0%

3

0%

7

1

-

4

57%

4

1

1

TOTALS

19

7

8

19

24

3

2

23

4

43%

26%

23

43%

30

3

1

15

50%

15

2

2

Universytet-SHVSM 

(Coach: Zhula Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Zhula Hanna

4

5

2

1

5

3

-

1

9

-

56%

11%

9

56%

13

3

1

3

23%

3

1

1

3

Zhula Olha

2

1

-

1

1

4

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-

4

Serhieieva Anna

6

1

-

-

1

4

-

-

-

-

.

.

-

.

3

1

-

1

33%

1

-

-

5

Kimeychuk Khrystyna

*

-

-

-2

-

-

-

-

6

2

17%

17%

6

17%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sotska Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Bulavchyk Mariia

3

1

1

1

1

3

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Lytvynova Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Ukrainets Yuliia

1

4

2

4

4

7

-

1

6

-

0%

0%

6

0%

6

-

-

3

50%

3

-

-

11

Kolenko Oleksandra

5

1

-

-

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

-

1

1

17%

1

-

-

19

Poltoratska Inna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

13

5

5

13

23

-

3

21

2

29%

10%

21

29%

31

4

2

9

29%

9

1

1

SET 3

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

2

Nudha Valeriia

2

1

-

-1

1

1

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

2

1

33%

1

-

-

3

Anastasiya

6

1

-

-

1

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-