XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

21 грудня 2018 р. - 18:00 

SZ SumDU Sumy  (Spectators: 192)

Liopa Andrii - Medvid Mykhailo

SHVSM-SumDU
0
VS
3
VC Sertse Podillia

23/25 15/25 19/25

21 грудня 2018 р. - 18:00 

Sumy  (Spectators: 192)

Liopa A. - Medvid M.

0
SHVSM-SumDU

23/25

15/25

19/25

3
VC Sertse Podillia

Match Statistics

SHVSM-SumDU 

(Coach: Babkov Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Pasazhin Andrii

3

2

*

6

2

1

6

10

1

1

15

-

67%

33%

15

67%

17

-

4

5

29%

5

-

-

2

Ievdokymov Ievhen

*

*

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Khomyn Mykola

5

4

5

3

1

2

3

11

-

-

-

-

.

.

-

.

3

1

-

1

33%

1

2

2

4

Marynchenko Andrii

1

6

1

8

3

7

8

10

1

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

4

80%

4

4

4

5

Antonenko Artem (L)

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

19

2

79%

42%

19

79%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mykhalchenko Pavlo

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Koval Oleksandr

4

3

2

-

-

2

6

2

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

2

40%

2

-

-

8

Fedorenko Oleksandr (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Utrobin Vitalii

*

3

1

1

-1

1

3

-

-

16

-

69%

19%

16

69%

6

-

2

1

17%

1

-

-

10

Lykhodid Kyrylo

6

5

6

9

3

-1

9

6

2

1

19

-

37%

11%

19

37%

19

3

5

7

37%

7

1

1

11

Karpenko Denys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moldovan Bohdan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Popylnukh Oleksii

*

4

2

1

-

2

4

1

-

-

-

.

.

-

.

3

1

-

1

33%

1

1

1

14

Kryvobok Ivan

2

1

2

15

5

7

15

7

2

-

-

-

.

.

-

.

28

2

4

15

54%

15

-

-

TOTALS

46

16

13

46

58

9

2

69

2

62%

26%

69

62%

86

7

15

36

42%

36

8

8

VC Sertse Podillia 

(Coach: Kopylov Valerii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Lyzanets Stanislav

*

1

-

-

1

1

-

-

4

-

100%

50%

4

100%

2

1

-

1

50%

1

-

-

2

Rudenko Serhii

6

1

6

7

4

6

7

7

1

-

-

-

.

.

-

.

8

-

-

4

50%

4

3

3

3

Mazenko Bohdan

3

4

3

10

8

8

10

18

-

-

-

-

.

.

-

.

7

2

-

3

43%

3

7

7

10

Ostroumov Anastasii

*

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Dorosh Serhii

1

2

1

3

2

3

3

13

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

2

2

12

Oliynychenko Oleh

*

*

1

-

-1

1

1

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

1

1

33%

1

-

-

13

Tereschuk Oleksandr

*

-

-

-1

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

14

Matus Oleksandr

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Kushnir Serhii

5

6

5

14

6

9

14

8

3

-

21

-

62%

29%

21

62%

23

1

1

12

52%

12

2

2

17

Horbenko Andrii

4

5

4

9

7

7

9

10

-

1

-

-

.

.

-

.

22

-

2

6

27%

6

2

2

18

Sydorenko Volodymyr

2

3

2

13

4

9

13

16

-

1

12

-

42%

0%

12

42%

18

2

2

12

67%

12

-

-

21

Fomin Denys (L)

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

11

2

73%

27%

11

73%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

58

31

38

58

74

5

2

49

2

63%

22%

49

63%

85

6

7

40

47%

40

16

16

SET 1

SHVSM-SumDU 

(Coach: Babkov Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Pasazhin Andrii

3

3

1

-1

3

5

1

-

7

-

71%

29%

7

71%

13

-

3

3

23%

3

-

-

2

Ievdokymov Ievhen

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Khomyn Mykola

5

1

-

1

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

4

Marynchenko Andrii

1

3

-

3

3

4

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

1

1

5

Antonenko Artem

*

-

-

-1

-

-

-

-

8

1

75%

50%

8

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mykhalchenko Pavlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Koval Oleksandr

4

2

-

2

2

4

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

8

Fedorenko Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Utrobin Vitalii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Lykhodid Kyrylo

6

3

1

-

3

3

1

1

10

-

40%

10%

10

40%

7

-

2

2

29%

2

-

-

11

Karpenko Denys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moldovan Bohdan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Popylnukh Oleksii

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kryvobok Ivan

2

8

5

4

8

3

2

-

-

-

.

.

-

.

14

1

1

8

57%

8

-

-

TOTALS

20

7

8

20

23

4

1

25

1

60%

28%

25

60%

38

1

6

17

45%

17

2

2

VC Sertse Podillia 

(Coach: Kopylov Valerii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Lyzanets Stanislav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Rudenko Serhii

6

3

1

3

3

4

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

1

1

3

Mazenko Bohdan

3

4

3

3

4

5

-

-

-

-

.

.

-

.

2

1

-

1

50%

1

3

3

10

Ostroumov Anastasii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Dorosh Serhii

1

1

1

1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

12

Oliynychenko Oleh

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Tereschuk Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Matus Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Kushnir Serhii

5

5

1

4

5

2

-

-

10

-

60%

30%

10

60%

13

1

-

4

31%

4

1

1

17

Horbenko Andrii

4

3

2

2

3

6

-

1

-

-

.

.

-

.

10

-

1

2

20%

2

-

-

18

Sydorenko Volodymyr

2

4

1

3

4

5

-

-

6

-

50%

0%

6

50%

7

1

-

4

57%

4

-

-

21

Fomin Denys

*

-

-

-1

-

-

-

-

3

1

67%

0%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

20

9

15

20

25

-

1

19

1

58%

16%

19

58%

34

3

1

13

38%

13

6

6

SET 2

SHVSM-SumDU 

(Coach: Babkov Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Pasazhin Andrii

2

2

1

1

2

4

-

1

6

-

67%

33%

6

67%

3

-

1

1

33%

1

-

-

2

Ievdokymov Ievhen

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Khomyn Mykola

4

1

1

-

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

2

1

-

-

0%

-

1

1

4

Marynchenko Andrii

6

2

-

1

2

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

-

-

5

Antonenko Artem

*

-

-

-

-

-

-

-

4

-

100%

75%

4

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mykhalchenko Pavlo

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Koval Oleksandr

3

-

-

-2

-

2

2

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

-

0%

-

-

-

8

Fedorenko Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Utrobin Vitalii

*

1

1

-

1

1

-

-

4

-

50%

0%

4

50%

3

-

1

1

33%

1

-

-

10

Lykhodid Kyrylo

5

4

1

2

4

2

-

-

8

-

38%

13%

8

38%

5

-

2

3

60%

3

1

1

11

Karpenko Denys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moldovan Bohdan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Popylnukh Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kryvobok Ivan

1

3

-

1

3

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

-

2

3

50%

3

-

-

TOTALS

13

4

3

13

16

3

1

22

-

59%

27%

22

59%

25

1

6

10

40%

10

2

2

VC Sertse Podillia 

(Coach: Kopylov Valerii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Lyzanets Stanislav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Rudenko Serhii

1

2

2

2

2

1

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

1

1

3

Mazenko Bohdan