XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men


Burevisnyk-SHVSM


Favoryt


Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


Novator


SHVSM-SumDU


VC Barkom-Kazhany


VC MHP Vinnytsia


VC Sertse Podillia


Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy


Burevisnyk-SHVSM


Favoryt


Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


Novator


SHVSM-SumDU


VC Barkom-Kazhany


VC MHP Vinnytsia


VC Sertse Podillia


Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy