XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

Superliga Men

SupM Round 1 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

VC Barkom-Kazhany

62

24

21

3

65

19

2022

1657

13

6

2

1

0

2

3.42

1.220

-

VC Sertse Podillia

55

24

19

5

63

25

2072

1848

13

2

4

2

2

1

2.52

1.121

-

VC MHP Vinnytsia

54

24

18

6

63

30

2168

1944

9

6

3

3

3

0

2.10

1.115

-

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

37

24

13

11

49

47

2094

2079

5

2

6

4

2

5

1.04

1.007

-

Novator

37

24

13

11

46

47

2027

2097

4

4

5

3

1

7

0.98

0.967

-

SHVSM-SumDU

16

24

5

19

29

65

1937

2133

0

2

3

4

6

9

0.45

0.908

-

Favoryt

16

24

5

19

27

66

1919

2177

0

1

4

5

2

12

0.41

0.882

-

Burevisnyk-SHVSM

11

24

2

22

27

70

1929

2233

0

0

2

7

7

8

0.39

0.864

-
SupM Round 1 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

SupM

Guest Team

Barkom

Burevis

Favory

Zbirna

Novato

SHVSM-S

VC MHP

VC Sert

Home Team

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 1

3 - 0


3 - 0

3 - 1


0 - 3

3 - 1


3 - 0

Burevisnyk-SHVSM (Burevis)

2 - 3


1 - 3

1 - 3


2 - 3

0 - 3


1 - 3

3 - 2


1 - 3

1 - 3


1 - 3

0 - 3


0 - 3

Favoryt (Favory)

0 - 3


0 - 3

2 - 3


3 - 2

2 - 3


0 - 3

1 - 3


0 - 3

3 - 2


1 - 3

0 - 3


2 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy (Zbirna )

0 - 3


1 - 3

3 - 0


3 - 2

3 - 2


3 - 0

3 - 0


3 - 0

0 - 3


2 - 3

2 - 3


3 - 2

Novator (Novato)

2 - 3


0 - 3

3 - 0


3 - 2

3 - 2


2 - 3

3 - 1


3 - 0

0 - 3


2 - 3

1 - 3


0 - 3

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

0 - 3


1 - 3

3 - 2


3 - 2

1 - 3


3 - 2

2 - 3


1 - 3

1 - 3


0 - 3

0 - 3


0 - 3

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

1 - 3


2 - 3

3 - 1


3 - 2

3 - 0


2 - 3

3 - 0


3 - 0

2 - 3


3 - 0

3 - 1


3 - 0

VC Sertse Podillia (VC Sert)

3 - 2


3 - 0

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 0

2 - 3


3 - 0

3 - 2


3 - 0

1 - 3


3 - 1

SMP Superliga Men PlayOff Standing
SMS Superliga Men Semifinal Standing
SMF Superliga Men Final Standing
SHMP 7-2 Super-hig Men Perekhidni matchi 7-2 Standing