XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

Superliga Men

select
SupM Round 1 Matches

I tur

08/09/2018 - 17:00

PS Halychyna

08/09/2018 - 17:00

08/09/2018 - 17:00

VC Barkom-Kazhany

3 - 0

Favoryt

Liopa Andrii
Teslitskyi Yurii

08/09/2018 - 17:00

3 - 0

VC Barkom-Kazhany

Favoryt

09/09/2018 - 12:00

PS Halychyna

09/09/2018 - 12:00

09/09/2018 - 12:00

VC Barkom-Kazhany

3 - 0

Favoryt

Teslitskyi Yurii
Liopa Andrii

09/09/2018 - 12:00

3 - 0

VC Barkom-Kazhany

Favoryt

14/09/2018 - 18:00

FOK Novator

14/09/2018 - 18:00

14/09/2018 - 18:00

Novator

3 - 1

SHVSM-SumDU

Medvid Mykhailo
Ivanov Oleh

14/09/2018 - 18:00

3 - 1

Novator

SHVSM-SumDU

14/09/2018 - 18:00

SC Kolos

14/09/2018 - 18:00

14/09/2018 - 18:00

VC MHP Vinnytsia

3 - 0

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Kovalchuk Andrii
Omelchenko Yurii

14/09/2018 - 18:00

3 - 0

VC MHP Vinnytsia

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

14/09/2018 - 18:30

SK VDPU

14/09/2018 - 18:30

14/09/2018 - 18:30

VC Sertse Podillia

3 - 0

Burevisnyk-SHVSM

Parshyn Vitalii
Lemeschuk Serhii

14/09/2018 - 18:30

3 - 0

VC Sertse Podillia

Burevisnyk-SHVSM

15/09/2018 - 12:00

SK VDPU

15/09/2018 - 12:00

15/09/2018 - 12:00

VC Sertse Podillia

3 - 0

Burevisnyk-SHVSM

Lemeschuk Serhii
Parshyn Vitalii

15/09/2018 - 12:00

3 - 0

VC Sertse Podillia

Burevisnyk-SHVSM

15/09/2018 - 12:00

FOK Novator

15/09/2018 - 12:00

15/09/2018 - 12:00

Novator

3 - 0

SHVSM-SumDU

Ivanov Oleh
Medvid Mykhailo

15/09/2018 - 12:00

3 - 0

Novator

SHVSM-SumDU

15/09/2018 - 12:00

SC Kolos

15/09/2018 - 12:00

15/09/2018 - 12:00

VC MHP Vinnytsia

3 - 0

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Omelchenko Yurii
Kovalchuk Andrii

15/09/2018 - 12:00

3 - 0

VC MHP Vinnytsia

Zbirna Kharkivskoi obl-Law AcademyII tur

28/09/2018 - 17:30

SZ CHNPU

28/09/2018 - 17:30

28/09/2018 - 17:30

Burevisnyk-SHVSM

1 - 3

VC MHP Vinnytsia

Paievskyi Volodymyr
Rybalka Yurii

28/09/2018 - 17:30

1 - 3

Burevisnyk-SHVSM

VC MHP Vinnytsia

28/09/2018 - 18:00

FOK Novator

28/09/2018 - 18:00

28/09/2018 - 18:00

Novator

2 - 3

VC Barkom-Kazhany

Kovalchuk Andrii
Parshyn Vitalii

28/09/2018 - 18:00

2 - 3

Novator

VC Barkom-Kazhany

28/09/2018 - 18:00

SZ DUSSH

28/09/2018 - 18:00

28/09/2018 - 18:00

Favoryt

2 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Bosenko Volodymyr
Ivanov Oleh

28/09/2018 - 18:00

2 - 3

Favoryt

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

28/09/2018 - 18:30

SK VDPU

28/09/2018 - 18:30

28/09/2018 - 18:30

VC Sertse Podillia

3 - 2

SHVSM-SumDU

Hulka Serhii
Osadchyi Oleksandr

28/09/2018 - 18:30

3 - 2

VC Sertse Podillia

SHVSM-SumDU

29/09/2018 - 11:00

SK VDPU

29/09/2018 - 11:00

29/09/2018 - 11:00

VC Sertse Podillia

3 - 0

SHVSM-SumDU

Osadchyi Oleksandr
Hulka Serhii

29/09/2018 - 11:00

3 - 0

VC Sertse Podillia

SHVSM-SumDU

29/09/2018 - 12:00

FOK Novator

29/09/2018 - 12:00

29/09/2018 - 12:00

Novator

0 - 3

VC Barkom-Kazhany

Parshyn Vitalii
Kovalchuk Andrii

29/09/2018 - 12:00

0 - 3

Novator

VC Barkom-Kazhany

29/09/2018 - 12:00

SZ CHNPU

29/09/2018 - 12:00

29/09/2018 - 12:00

Burevisnyk-SHVSM

1 - 3

VC MHP Vinnytsia

Rybalka Yurii
Paievskyi Volodymyr

29/09/2018 - 12:00

1 - 3

Burevisnyk-SHVSM

VC MHP Vinnytsia

29/09/2018 - 14:00

SZ DUSSH

29/09/2018 - 14:00

29/09/2018 - 14:00

Favoryt

0 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Ivanov Oleh
Bosenko Volodymyr

29/09/2018 - 14:00

0 - 3

Favoryt

Zbirna Kharkivskoi obl-Law AcademyIII tur

05/10/2018 - 17:00

SK NIUU im. Iaroslava Mudroho

05/10/2018 - 17:00

05/10/2018 - 17:00

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

3 - 0

Burevisnyk-SHVSM

Bosenko Volodymyr
Ivanov Oleh

05/10/2018 - 17:00

3 - 0

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Burevisnyk-SHVSM

05/10/2018 - 17:00

SZ DUSSH

05/10/2018 - 17:00

05/10/2018 - 17:00

Favoryt

1 - 3

Novator

Parshyn Vitalii
Rybalka Yurii

05/10/2018 - 17:00

1 - 3

Favoryt

Novator

05/10/2018 - 18:00

SC Kolos

05/10/2018 - 18:00

05/10/2018 - 18:00

VC MHP Vinnytsia

3 - 1

SHVSM-SumDU

Paievskyi Volodymyr
Hulka Serhii

05/10/2018 - 18:00

3 - 1

VC MHP Vinnytsia

SHVSM-SumDU

06/10/2018 - 12:00

SK NIUU im. Iaroslava Mudroho

06/10/2018 - 12:00

06/10/2018 - 12:00

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

3 - 2

Burevisnyk-SHVSM

Ivanov Oleh
Bosenko Volodymyr

06/10/2018 - 12:00

3 - 2

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Burevisnyk-SHVSM

06/10/2018 - 14:00

SC Kolos

06/10/2018 - 14:00

06/10/2018 - 14:00

VC MHP Vinnytsia

3 - 0

SHVSM-SumDU

Hulka Serhii
Paievskyi Volodymyr

06/10/2018 - 14:00

3 - 0

VC MHP Vinnytsia

SHVSM-SumDU

06/10/2018 - 14:00

SZ DUSSH

06/10/2018 - 14:00

06/10/2018 - 14:00

Favoryt

0 - 3

Novator

Rybalka Yurii
Parshyn Vitalii

06/10/2018 - 14:00

0 - 3

Favoryt

Novator

12/10/2018 - 18:00

PS Halychyna

12/10/2018 - 18:00

12/10/2018 - 18:00

VC Barkom-Kazhany

3 - 1

VC Sertse Podillia

Medvid Mykhailo
Liopa Andrii

12/10/2018 - 18:00

3 - 1

VC Barkom-Kazhany

VC Sertse Podillia

13/10/2018 - 11:00

PS Halychyna

13/10/2018 - 11:00

13/10/2018 - 11:00

VC Barkom-Kazhany

3 - 0

VC Sertse Podillia

Liopa Andrii
Medvid Mykhailo

13/10/2018 - 11:00

3 - 0

VC Barkom-Kazhany

VC Sertse PodilliaIV tur

18/10/2018 - 18:00

PS Halychyna

18/10/2018 - 18:00

18/10/2018 - 18:00

VC Barkom-Kazhany

3 - 1

VC MHP Vinnytsia

Parshyn Vitalii
Bosenko Volodymyr

18/10/2018 - 18:00

3 - 1

VC Barkom-Kazhany

VC MHP Vinnytsia

19/10/2018 - 12:00

PS Halychyna

19/10/2018 - 12:00

19/10/2018 - 12:00

VC Barkom-Kazhany

0 - 3

VC MHP Vinnytsia

Bosenko Volodymyr
Parshyn Vitalii

19/10/2018 - 12:00

0 - 3

VC Barkom-Kazhany

VC MHP Vinnytsia

19/10/2018 - 15:00

SZ SumDU

19/10/2018 - 15:00

19/10/2018 - 15:00

SHVSM-SumDU

1 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Osadchyi Oleksandr
Omelchenko Yurii

19/10/2018 - 15:00

1 - 3

SHVSM-SumDU

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

19/10/2018 - 17:00

SZ DUSSH

19/10/2018 - 17:00

19/10/2018 - 17:00

Favoryt

2 - 3

Burevisnyk-SHVSM

Ovcharuk Serhii
Uminskyi Ievhen

19/10/2018 - 17:00

2 - 3

Favoryt

Burevisnyk-SHVSM

19/10/2018 - 18:30

SK VDPU

19/10/2018 - 18:30

19/10/2018 - 18:30

VC Sertse Podillia

2 - 3

Novator

Samodai Valerii
Paievskyi Volodymyr

19/10/2018 - 18:30

2 - 3

VC Sertse Podillia

Novator

20/10/2018 - 12:00

SZ SumDU

20/10/2018 - 12:00

20/10/2018 - 12:00

SHVSM-SumDU

3 - 2

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Omelchenko Yurii
Osadchyi Oleksandr

20/10/2018 - 12:00

3 - 2

SHVSM-SumDU

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

20/10/2018 - 12:00

SK VDPU

20/10/2018 - 12:00

20/10/2018 - 12:00

VC Sertse Podillia

3 - 0

Novator

Paievskyi Volodymyr
Samodai Valerii

20/10/2018 - 12:00

3 - 0

VC Sertse Podillia

Novator

20/10/2018 - 14:00

SZ DUSSH

20/10/2018 - 14:00

20/10/2018 - 14:00

Favoryt

3 - 2

Burevisnyk-SHVSM

Uminskyi Ievhen
Ovcharuk Serhii

20/10/2018 - 14:00

3 - 2

Favoryt

Burevisnyk-SHVSMV tur

26/10/2018 - 16:00

SK NIUU im. Iaroslava Mudroho

26/10/2018 - 16:00

26/10/2018 - 16:00

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

0 - 3

VC Barkom-Kazhany

Lemeschuk Serhii
Bosenko Volodymyr

26/10/2018 - 16:00

0 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

VC Barkom-Kazhany

26/10/2018 - 17:30

SC Kolos

26/10/2018 - 17:30

26/10/2018 - 17:30

VC MHP Vinnytsia

2 - 3

Novator

Osadchyi Oleksandr
Ovcharuk Serhii

26/10/2018 - 17:30

2 - 3

VC MHP Vinnytsia

Novator

26/10/2018 - 18:30

SZ CHNPU

26/10/2018 - 18:30

26/10/2018 - 18:30

Burevisnyk-SHVSM

3 - 2

SHVSM-SumDU

Baranyuk Yurii
Paievskyi Volodymyr

26/10/2018 - 18:30

3 - 2

Burevisnyk-SHVSM

SHVSM-SumDU

26/10/2018 - 18:30

SK VDPU

26/10/2018 - 18:30

26/10/2018 - 18:30

VC Sertse Podillia

3 - 0

Favoryt

Hulka Serhii
Uminskyi Ievhen

26/10/2018 - 18:30

3 - 0

VC Sertse Podillia

Favoryt

27/10/2018 - 12:00

SK NIUU im. Iaroslava Mudroho

27/10/2018 - 12:00

27/10/2018 - 12:00

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

1 - 3

VC Barkom-Kazhany

Bosenko Volodymyr
Lemeschuk Serhii

27/10/2018 - 12:00

1 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

VC Barkom-Kazhany

27/10/2018 - 12:00

SK VDPU

27/10/2018 - 12:00

27/10/2018 - 12:00

VC Sertse Podillia

3 - 0

Favoryt

Uminskyi Ievhen
Hulka Serhii

27/10/2018 - 12:00

3 - 0

VC Sertse Podillia

Favoryt

27/10/2018 - 12:00

SC Kolos

27/10/2018 - 12:00

27/10/2018 - 12:00

VC MHP Vinnytsia

3 - 0

Novator

Ovcharuk Serhii
Osadchyi Oleksandr

27/10/2018 - 12:00

3 - 0

VC MHP Vinnytsia

Novator

27/10/2018 - 13:00

SZ CHNPU

27/10/2018 - 13:00

27/10/2018 - 13:00

Burevisnyk-SHVSM

1 - 3

SHVSM-SumDU

Paievskyi Volodymyr
Baranyuk Yurii

27/10/2018 - 13:00

1 - 3

Burevisnyk-SHVSM

SHVSM-SumDUVI tur

18/11/2018 - 18:00

FOK Novator

18/11/2018 - 18:00

18/11/2018 - 18:00

Novator

3 - 2

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Kopach Vitalii
Omelchenko Yurii

18/11/2018 - 18:00

3 - 2

Novator

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

19/11/2018 - 12:00

FOK Novator

19/11/2018 - 12:00

19/11/2018 - 12:00

Novator

2 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

Omelchenko Yurii
Kopach Vitalii

19/11/2018 - 12:00

2 - 3

Novator

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

23/11/2018 - 17:00

SZ DUSSH

23/11/2018 - 17:00

23/11/2018 - 17:00

Favoryt

3 - 2

SHVSM-SumDU

Paievskyi Volodymyr
Uminskyi Ievhen

23/11/2018 - 17:00

3 - 2

Favoryt

SHVSM-SumDU

23/11/2018 - 18:30

SK VDPU

23/11/2018 - 18:30

23/11/2018 - 18:30

VC Sertse Podillia

1 - 3

VC MHP Vinnytsia

Bosenko Volodymyr
Parshyn Vitalii

23/11/2018 - 18:30

1 - 3

VC Sertse Podillia

VC MHP Vinnytsia

23/11/2018 - 19:00

PS Halychyna

23/11/2018 - 19:00

23/11/2018 - 19:00

VC Barkom-Kazhany

3 - 0

Burevisnyk-SHVSM

Liopa Andrii
Teslitskyi Yurii

23/11/2018 - 19:00

3 - 0

VC Barkom-Kazhany

Burevisnyk-SHVSM

24/11/2018 - 12:00

SK VDPU

24/11/2018 - 12:00

24/11/2018 - 12:00

VC Sertse Podillia

3 - 1

VC MHP Vinnytsia

Parshyn Vitalii
Bosenko Volodymyr

24/11/2018 - 12:00

3 - 1

VC Sertse Podillia

VC MHP Vinnytsia

24/11/2018 - 14:00

SZ DUSSH

24/11/2018 - 14:00

24/11/2018 - 14:00

Favoryt

1 - 3

SHVSM-SumDU

Uminskyi Ievhen
Paievskyi Volodymyr

24/11/2018 - 14:00

1 - 3

Favoryt

SHVSM-SumDU