Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Wom

22 лютого 2019 р. - 19:00 

PS Yunist Zaporizhzhia  (Spectators: 750)

Skibitskii Oleksii - Bosenko Volodymyr

Khimik Yuzhne
3
VS
0
Volyn-Universytet-ODUSH

25/16 25/19 25/12

22 лютого 2019 р. - 19:00 

Zaporizhzhia  (Spectators: 750)

Skibitskii O. - Bosenko V.

3
Khimik Yuzhne

25/16

25/19

25/12

0
Volyn-Universytet-ODUSH

Match Statistics

Khimik Yuzhne 

(Coach: Nikolayev Yevgen)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Dudnyk Kateryna

3

2

3

7

4

1

7

14

-

1

20

2

65%

40%

20

65%

21

2

2

6

29%

6

-

-

2

Karpets Diana

4

3

4

8

4

7

8

13

1

1

-

-

.

.

-

.

7

-

-

5

71%

5

2

2

3

Drozd Darya

1

6

1

7

4

5

7

8

1

-

-

-

.

.

-

.

7

-

1

5

71%

5

2

2

6

Niemtseva Krystyna (L)

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

12

-

75%

25%

12

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Boyko Yliya

6

5

6

21

8

19

21

5

-

-

14

-

50%

21%

14

50%

30

1

1

20

67%

20

1

1

10

Stepanovska Daria

*

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Dudenok Daria (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Velykokon Daria

*

*

1

1

1

1

7

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Mykytiuk Yuliia

5

4

5

7

2

7

7

16

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

16

-

-

7

44%

7

-

-

16

Maievska Anastasiia

*

1

1

-1

1

-

-

-

-

-

.

.

-

.

2

1

1

-

0%

-

1

1

17

Khober Yevheniia

*

-

-

-1

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

-

-

18

Napalkova Olena

2

1

2

2

-

2

2

7

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

1

1

TOTALS

54

24

40

54

73

2

3

47

2

62%

30%

47

62%

86

5

5

44

51%

44

7

7

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Fedoniuk Serhii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

6

6

5

2

-5

5

8

1

2

17

3

47%

18%

17

47%

21

3

3

3

14%

3

-

-

2

Ksendzuk Nataliia

1

5

5

7

1

4

7

10

-

-

5

-

60%

40%

5

60%

14

3

-

6

43%

6

1

1

6

Danchak Viktoria

3

1

1

5

1

1

5

8

1

-

1

-

0%

0%

1

0%

12

2

1

4

33%

4

1

1

7

Uzhva Liubov

4

2

2

12

4

4

12

9

-

-

28

-

46%

14%

28

46%

28

6

2

9

32%

9

3

3

8

Rudyk Olena

5

3

3

3

-

3

3

6

-

-

-

-

.

.

-

.

7

-

-

3

43%

3

-

-

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

6

4

4

5

-

3

5

8

-

-

7

-

29%

0%

7

29%

8

1

1

5

63%

5

-

-

13

Karasiova Annastasiia (L)

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

13

-

69%

38%

13

69%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

37

8

10

37

49

2

2

71

3

49%

20%

71

49%

90

15

7

30

33%

30

5

5

SET 1

Khimik Yuzhne 

(Coach: Nikolayev Yevgen)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Dudnyk Kateryna

3

3

1

1

3

8

-

1

9

-

78%

44%

9

78%

7

1

1

2

29%

2

-

-

2

Karpets Diana

4

3

3

3

3

6

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

1

1

3

Drozd Darya

1

4

1

4

4

3

-

-

-

-

.

.

-

.

4

-

-

4

100%

4

-

-

6

Niemtseva Krystyna

*

-

-

-

-

-

-

-

5

-

80%

20%

5

80%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Boyko Yliya

6

6

2

5

6

2

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

10

1

-

5

50%

5

1

1

10

Stepanovska Daria

*

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Dudenok Daria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Velykokon Daria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Mykytiuk Yuliia

5

2

1

2

2

1

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

5

-

-

2

40%

2

-

-

16

Maievska Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Khober Yevheniia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Napalkova Olena

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

TOTALS

18

8

15

18

24

-

2

16

-

69%

31%

16

69%

28

2

1

14

50%

14

2

2

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Fedoniuk Serhii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

-

-

-3

-

3

-

-

11

2

45%

9%

11

45%

4

-

1

-

0%

-

-

-

2

Ksendzuk Nataliia

1

3

-

2

3

3

-

-

-

-

.

.

-

.

5

1

-

3

60%

3

-

-

6

Danchak Viktoria

3

3

-

1

3

3

1

-

1

-

0%

0%

1

0%

4

1

-

3

75%

3

-

-

7

Uzhva Liubov

4

5

1

3

5

3

-

-

3

-

67%

33%

3

67%

9

2

-

4

44%

4

1

1

8

Rudyk Olena

5

1

-

1

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

6

-

-

-2

-

3

-

-

5

-

20%

0%

5

20%

3

1

1

-

0%

-

-

-

13

Karasiova Annastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

4

-

75%

25%

4

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

12

1

2

12

17

1

-

24

2

46%

13%

24

46%

27

5

2

11

41%

11

1

1

SET 2

Khimik Yuzhne 

(Coach: Nikolayev Yevgen)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Dudnyk Kateryna

2

2

1

1

2

4

-

-

8

1

50%

38%

8

50%

3

-

-

2

67%

2

-

-

2

Karpets Diana

3

5

1

5

5

6

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

4

80%

4

1

1

3

Drozd Darya

6

1

1

-1

1

3

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

1

1

50%

1

-

-

6

Niemtseva Krystyna

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

67%

33%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Boyko Yliya

5

9

3

8

9

2

-

-

7

-

71%

29%

7

71%

13

-

1

9

69%

9

-

-

10

Stepanovska Daria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Dudenok Daria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Velykokon Daria

*

-

-

-

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Mykytiuk Yuliia

4

1

-

1

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

16

Maievska Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Khober Yevheniia

*

-

-

-1

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

-

-

18

Napalkova Olena

1

1

-

1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

TOTALS

19

6

14

19

25

1

-

18

1

61%

33%

18

61%

27

1

2

18

67%

18

1

1

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Fedoniuk Serhii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

6

4

1

3

4

3

1

1

3

-

67%

33%

3

67%

6

-

-

3

50%

3

-

-

2

Ksendzuk Nataliia

5

2

1

1

2

4

-

-

1

-

100%

100%

1

100%

5

1

-

1

20%

1

1

1

6

Danchak Viktoria

1

1

-

-

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

1

-

1

17%

1

-

-

7

Uzhva Liubov

2

3

1

-

3

3

-

-

11

-

55%

0%

11

55%

8

2

1

2

25%

2

1

1

8

Rudyk Olena

3

2

-

2

2

3

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

4

4

-

4

4

4

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

4

-

-

4

100%

4

-

-

13

Karasiova Annastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

7

-

71%

43%

7

71%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

16

3

10

16

19

1

1

24

-

63%

21%

24

63%

31

4

1

13

42%

13

2

2

SET 3

Khimik Yuzhne 

(Coach: Nikolayev Yevgen)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Dudnyk Kateryna

3

2

2

-1

2

2

-

-

3

1

67%

33%

3

67%

11

1

1

2

18%

2

-

-

2

Karpets Diana

4

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

3

Drozd Darya

1

2

2

2

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

2

2

6