Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Wom

22 лютого 2019 р. - 17:00 

PS Yunist Zaporizhzhia

Bosenko Volodymyr - Skibitskii Oleksii

Orbita-ZNU-ZODUSH
3
VS
0
Halychanka-TNEU-GADZ

25/14 25/15 29/27

22 лютого 2019 р. - 17:00 

Zaporizhzhia

Bosenko V. - Skibitskii O.

3
Orbita-ZNU-ZODUSH

25/14

25/15

29/27

0
Halychanka-TNEU-GADZ

Match Statistics

Orbita-ZNU-ZODUSH 

(Coach: Buzaiev Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

3

Pass Polina

2

2

2

10

4

3

10

13

2

-

1

1

0%

0%

1

0%

17

3

1

8

47%

8

2

2

6

Lutchko Lidiia

6

6

6

12

8

12

12

12

-

1

-

-

.

.

-

.

9

-

-

6

67%

6

5

5

7

Hrytsuniak Olena

1

1

1

5

2

3

5

8

2

-

-

-

.

.

-

.

9

-

-

4

44%

4

1

1

8

Nikolaichuk Viktoriia (L)

*

*

*

-

-

-4

-

-

-

-

32

4

38%

16%

32

38%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Dymar Yuliia

4

4

4

10

3

7

10

21

1

1

6

-

67%

17%

6

67%

17

1

1

9

53%

9

-

-

14

Puhach Kseniia

3

3

3

5

3

4

5

12

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

3

3

17

Savchenko Viktoriia

5

5

5

19

15

14

19

12

-

1

9

1

56%

22%

9

56%

24

3

1

13

54%

13

5

5

TOTALS

61

35

39

61

78

6

3

48

6

44%

17%

48

44%

79

7

3

42

53%

42

16

16

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

3

2

2

19

11

5

19

16

4

5

46

1

57%

24%

46

57%

29

3

6

13

45%

13

1

1

6

Khylyuk Tetiana

2

1

1

-

-

-2

-

10

-

-

-

-

.

.

-

.

6

-

2

-

0%

-

-

-

9

Driomova Valeriia

1

6

6

10

2

7

10

8

1

1

-

-

.

.

-

.

17

-

2

9

53%

9

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

*

*

1

-

-1

1

2

1

-

2

1

50%

0%

2

50%

1

-

-

1

100%

1

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

4

3

3

2

1

-1

2

9

1

-

-

-

.

.

-

.

7

-

2

2

29%

2

-

-

13

Liakh Anastasiia

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

5

4

4

1

-

-7

1

6

1

-

11

-

45%

18%

11

45%

10

5

2

-

0%

-

1

1

18

Denina Inna

6

5

5

10

2

5

10

6

1

-

13

1

77%

38%

13

77%

30

1

2

9

30%

9

1

1

TOTALS

43

16

6

43

57

9

6

72

3

58%

25%

72

58%

100

9

16

34

34%

34

3

3

SET 1

Orbita-ZNU-ZODUSH 

(Coach: Buzaiev Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

3

Pass Polina

2

3

1

1

3

5

1

-

-

-

.

.

-

.

4

-

1

3

75%

3

-

-

6

Lutchko Lidiia

6

4

2

4

4

2

-

-

-

-

.

.

-

.

4

-

-

2

50%

2

2

2

7

Hrytsuniak Olena

1

3

1

2

3

2

1

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

3

60%

3

-

-

8

Nikolaichuk Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

100%

100%

2

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Dymar Yuliia

4

1

-

-1

1

9

1

-

4

-

100%

25%

4

100%

5

-

1

1

20%

1

-

-

14

Puhach Kseniia

3

2

1

2

2

5

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

1

1

17

Savchenko Viktoriia

5

7

7

5

7

2

-

-

7

1

57%

29%

7

57%

10

1

-

5

50%

5

2

2

TOTALS

20

12

13

20

25

3

-

13

1

77%

38%

13

77%

29

1

2

15

52%

15

5

5

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

3

7

4

4

7

3

1

1

17

-

53%

29%

17

53%

9

-

2

5

56%

5

1

1

6

Khylyuk Tetiana

2

-

-

-

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Driomova Valeriia

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

1

1

20%

1

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

4

-

-

-1

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

13

Liakh Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

5

-

-

-3

-

3

-

-

3

-

33%

0%

3

33%

5

3

-

-

0%

-

-

-

18

Denina Inna

6

2

-

-

2

1

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

8

1

1

1

13%

1

1

1

TOTALS

10

4

-

10

14

1

1

22

-

50%

23%

22

50%

28

4

5

7

25%

7

2

2

SET 2

Orbita-ZNU-ZODUSH 

(Coach: Buzaiev Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

3

Pass Polina

2

4

3

1

4

2

1

-

-

-

.

.

-

.

6

2

-

2

33%

2

2

2

6

Lutchko Lidiia

6

3

3

3

3

6

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

2

2

7

Hrytsuniak Olena

1

2

1

2

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

1

1

8

Nikolaichuk Viktoriia

*

-

-

-2

-

-

-

-

9

2

33%

0%

9

33%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Dymar Yuliia

4

4

-

4

4

5

-

-

2

-

0%

0%

2

0%

5

-

-

4

80%

4

-

-

14

Puhach Kseniia

3

1

1

-

1

3

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

17

Savchenko Viktoriia

5

6

4

6

6

6

-

1

1

-

0%

0%

1

0%

5

-

-

4

80%

4

1

1

TOTALS

20

12

14

20

24

2

2

12

2

25%

0%

12

25%

17

2

-

11

65%

11

7

7

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

2

1

1

-4

1

3

1

1

15

1

60%

20%

15

60%

5

1

2

-

0%

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

1

-

-

-1

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

1

-

0%

-

-

-

9

Driomova Valeriia

6

5

1

3

5

5

1

1

-

-

.

.

-

.

6

-

1

4

67%

4

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

1

-

-1

1

2

1

-

1

1

0%

0%

1

0%

1

-

-

1

100%

1

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

3

1

-

-

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

4

-

1

1

25%

1

-

-

13

Liakh Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

4

-

-

-1

-

-

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

2

-

1

-

0%

-

-

-

18

Denina Inna

5

3

-

1

3

2

1

-

4

-

75%

25%

4

75%

8

-

1

3

38%

3

-

-

TOTALS

11

2

-3

11

16

4

2

22

2

59%

18%

22

59%

29

1

7

9

31%

9

-

-

SET 3

Orbita-ZNU-ZODUSH 

(Coach: Buzaiev Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

3

Pass Polina

2

3

-

1

3

6

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

7

1

-

3

43%

3

-

-

6

Lutchko Lidiia

6

5

3

5

5

4

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

4

80%

4

1

1

7

Hrytsuniak Olena

1

-

-

-1

-

4

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

-

0%

-

-

-

8

Nikolaichuk Viktoriia

*

-

-

-2

-

-

-

-

21

2

33%

14%

21

33%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Dymar Yuliia

4

5

3

4

5

7

-

1

-

-

.

.

-

.

7

1

-

4

57%

4

-

-

14

Puhach Kseniia

3

2

1

2

2

4

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

1

1

17

Savchenko Viktoriia

5

6

4

3

6

4

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

9

2

1

4

44%

4

2

2

TOTALS

21

11

12

21

29

1

1

23

3

35%

13%

23

35%

33

4

1

16

48%

16

4

4

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

2

11

6

5

11

10

2

3

14

-

57%

21%

14

57%

15

2

2

8

53%

8

-

-

6

Khylyuk Tetiana

1

-

-

-1

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

1

-

0%

-

-

-

9

Driomova Valeriia

6

4

1

4

4

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

-

-

4

67%

4

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

3

1

1

-

1

5

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

13

Liakh Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

4

1

-

-3

1

3

1

-

6

-

50%

33%

6

50%

3

2

1

-

0%

-

1

1

18

Denina Inna

5

5

2

4

5

3

-

-

7

1

86%

57%

7

86%

14

-

-

5

36%

5

-

-

TOTALS

22

10

9

22

27

4

3

28

1

64%

32%

28

64%

43

4

4

18

42%

18

1

1