Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Men

25 січня 2019 р. - 16:00 

SK VNMU Vinnytsia  (Spectators: 89)

Omelchenko Yurii - Medvid Mykhailo

Favoryt
0
VS
3
VC MHP Vinnytsia

18/25 19/25 17/25

25 січня 2019 р. - 16:00 

Vinnytsia  (Spectators: 89)

Omelchenko Y. - Medvid M.

0
Favoryt

18/25

19/25

17/25

3
VC MHP Vinnytsia

Match Statistics

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

4

5

4

9

2

1

9

10

3

2

3

-

67%

0%

3

67%

21

3

2

7

33%

7

-

-

2

Khlivnenko Stanislav (L)

*

*

*

-

-

-3

-

-

-

-

17

3

29%

12%

17

29%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

*

*

1

1

1

1

7

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

3

4

3

7

1

3

7

6

3

-

-

-

.

.

-

.

11

-

1

5

45%

5

2

2

7

Fedosieiev Danylo

6

1

6

3

2

2

3

4

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

1

1

33%

1

2

2

8

Piven Artem

*

6

5

5

1

-2

5

6

-

-

23

2

39%

17%

23

39%

12

3

2

4

33%

4

1

1

9

Drofa Oleksii

5

*

3

-

-

3

2

1

-

10

1

50%

20%

10

50%

5

1

-

3

60%

3

-

-

10

Vedashenko Maksym

1

2

1

-

-

-2

-

9

2

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

2

3

2

11

5

1

11

11

4

1

12

2

42%

17%

12

42%

21

3

1

10

48%

10

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

39

12

1

39

56

13

4

65

8

40%

15%

65

40%

73

10

7

30

41%

30

5

5

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

1

6

1

6

3

-

6

11

3

2

-

-

.

.

-

.

8

1

2

4

50%

4

-

-

6

Kucher Vitalii

3

2

3

8

4

-

8

12

2

-

18

3

50%

17%

18

50%

16

1

2

6

38%

6

2

2

7

Sukhinin Dmytro

6

5

6

9

6

6

9

13

2

2

16

1

44%

13%

16

44%

10

-

-

7

70%

7

-

-

13

Harmash Pylyp (L)

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

8

-

63%

50%

8

63%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

100%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

2

1

2

6

3

6

6

18

-

2

-

-

.

.

-

.

3

-

-

3

100%

3

1

1

17

Klepko Heorhii

4

3

4

6

2

5

6

7

-

-

-

-

.

.

-

.

9

-

1

3

33%

3

3

3

21

Shapoval Viktor

5

4

5

13

8

10

13

13

2

2

-

-

.

.

-

.

16

1

-

10

63%

10

1

1

TOTALS

48

26

27

48

74

9

8

43

4

51%

23%

43

51%

62

3

5

33

53%

33

7

7

SET 1

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

4

2

-

-2

2

4

1

-

1

-

0%

0%

1

0%

7

3

-

2

29%

2

-

-

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-1

-

-

-

-

5

1

20%

20%

5

20%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

3

4

1

3

4

2

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

2

2

7

Fedosieiev Danylo

6

1

1

1

1

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

1

1

8

Piven Artem

*

1

1

-

1

-

-

-

4

-

75%

50%

4

75%

1

-

1

-

0%

-

1

1

9

Drofa Oleksii

5

3

-

-

3

2

1

-

9

1

44%

22%

9

44%

4

1

-

3

75%

3

-

-

10

Vedashenko Maksym

1

-

-

-1

-

4

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

2

4

-

-1

4

5

3

-

4

-

75%

25%

4

75%

9

1

1

4

44%

4

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

15

3

-1

15

19

7

-

23

2

48%

26%

23

48%

24

5

2

11

46%

11

4

4

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

1

2

-

-

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

4

1

1

2

50%

2

-

-

6

Kucher Vitalii

3

3

2

1

3

4

-

-

5

-

60%

40%

5

60%

6

-

2

1

17%

1

2

2

7

Sukhinin Dmytro

6

3

3

2

3

9

1

2

6

-

83%

33%

6

83%

2

-

-

1

50%

1

-

-

13

Harmash Pylyp

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

100%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

2

1

-

1

1

5

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

17

Klepko Heorhii

4

1

-

-

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

1

1

50%

1

-

-

21

Shapoval Viktor

5

1

1

-

1

3

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-

TOTALS

11

6

4

11

25

2

2

12

-

75%

42%

12

75%

18

1

4

7

39%

7

2

2

SET 2

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

5

3

1

2

3

3

1

1

1

-

100%

0%

1

100%

6

-

-

2

33%

2

-

-

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-2

-

-

-

-

7

2

29%

0%

7

29%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

4

1

-

-1

1

2

1

-

-

-

.

.

-

.

5

-

1

1

20%

1

-

-

7

Fedosieiev Danylo

1

2

1

1

2

1

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

1

1

50%

1

1

1

8

Piven Artem

6

2

-

-1

2

4

-

-

12

1

42%

17%

12

42%

5

1

1

2

40%

2

-

-

9

Drofa Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Vedashenko Maksym

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

3

5

3

4

5

2

-

-

3

-

67%

33%

3

67%

8

1

-

5

63%

5

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

14

6

4

14

19

2

2

23

3

43%

13%

23

43%

26

2

3

11

42%

11

1

1

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

6

1

1

-1

1

5

1

1

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

6

Kucher Vitalii

2

3

1

-1

3

5

1

-

7

2

14%

14%

7

14%

6

1

-

3

50%

3

-

-

7

Sukhinin Dmytro

5

5

2

5

5

2

-

-

6

-

33%

0%

6

33%

5

-

-

5

100%

5

-

-

13

Harmash Pylyp

*

-

-

-

-

-

-

-

4

-

75%

50%

4

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

1

2

2

2

2

5

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

17

Klepko Heorhii

3

3

2

3

3

3

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

2

2

21

Shapoval Viktor

4

6

4

6

6

5

-

1

-

-

.

.

-

.

7

-

-

5

71%

5

-

-

TOTALS

20

12

14

20

25

2

3

17

2

35%

18%

17

35%

22

1

1

14

64%

14

3

3

SET 3

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

4

4

1

1

4

3

1

1

1

-

100%

0%

1

100%

8

-

2

3

38%

3

-

-

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-

-

-

-

-

5

-

40%

20%

5

40%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-