XXVIII Ukrainian Volleyball Championship men's teams of the highest league

Нigher league Men

HLM Round 1 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

15

5

5

0

15

0

375

250

5

0

0

0

0

0

-

1.500

-

Novator-2-Prykordonnyk

14

5

5

0

15

2

407

355

4

0

1

0

0

0

7.50

1.146

-

VC Zhytychi

13

5

4

1

14

4

424

369

3

1

0

1

0

0

3.50

1.149

-

VC Politekhnik-Odesa

10

4

3

1

11

5

375

334

1

2

0

1

0

0

2.20

1.123

-

KP VC Dnipro

9

5

3

2

10

7

402

375

2

1

0

0

1

1

1.43

1.072

-

DSO

9

5

3

2

9

7

379

364

2

1

0

0

0

2

1.29

1.041

-

Bulava

9

5

3

2

9

8

389

375

1

2

0

0

0

2

1.12

1.037

-

Oliurtrans

9

5

3

2

9

8

390

383

1

2

0

0

0

2

1.12

1.018

-

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.

6

4

2

2

7

7

306

332

1

1

0

0

1

1

1.00

0.922

-

VC Bakhmut-SHVSM

3

4

1

3

4

10

300

338

0

1

0

0

1

2

0.40

0.888

-

Kolos

3

5

1

4

5

13

384

436

0

1

0

0

2

2

0.38

0.881

-

Invasport-Meteor (m)

2

5

1

4

6

14

444

476

0

0

1

0

3

1

0.43

0.933

-

Zmiivskii enerhetyk

2

4

1

3

4

11

287

351

0

0

1

0

1

2

0.36

0.818

-

Spartak

1

5

0

5

4

15

391

450

0

0

0

1

2

2

0.27

0.869

-

VSC MHP Vinnytsia

0

4

0

4

1

12

258

323

0

0

0

0

1

3

0.08

0.799

-
HLM Round 1 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

HLM

Guest Team

VC Bakh

Bulav

KP VC D

DSO

Invaspo

Kolo

Lokomot

Novator

Oliurtr

VC Poli

Sparta

VSC MHP

VC Zava

VC Zhyt

Zmiivsk

Home Team

VC Bakhmut-SHVSM (VC Bakh)

1 - 3

Bulava (Bulav)

3 - 1

3 - 1

0 - 3

KP VC Dnipro (KP VC D)

0 - 3

1 - 3

3 - 0

DSO (DSO)

3 - 0

3 - 1

0 - 3

Invasport-Meteor (m) (Invaspo)

3 - 2

1 - 3

Kolos (Kolo)

0 - 3

3 - 1

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

3 - 0

3 - 0

Novator-2-Prykordonnyk (Novator)

3 - 0

3 - 0

3 - 2

Oliurtrans (Oliurtr)

0 - 3

3 - 1

3 - 1

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

3 - 0

Spartak (Sparta)

0 - 3

0 - 3

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

0 - 3

1 - 3

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. (VC Zava)

0 - 3

1 - 3

3 - 0

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

3 - 0

Zmiivskii enerhetyk (Zmiivsk)

1 - 3

0 - 3

3 - 2

HLMF Higher league Men Final Standing
HFMP 15-2 Hig-first Men Perekhidni matchi 15-2 Standing