Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Men

Змагання

Виберіть команду


  Ahro-Sport


  Akademiia-DPtS


  Bulava


  Burevisnyk-SHVSM


  DSO TNEU


  DUSSH-DDMA


  Favoryt


  FFV TSDPU


  Invasport-Meteor (m)


  KHAES-NAEK


  KHOVUFKS (m)


  KP VC Dnipro


  Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


  Novator


  Novator-2-Prykordonnyk


  Oliurtrans


  Podoliany


  Pokrovsk


  SHVSM-SumDU


  VC Bakhmut-SHVSM


  VC Barkom-Kazhany


  VC Dodrotvir


  VC Kryzhopil


  VC MHP Vinnytsia


  VC Nikopol


  VC Politekhnik-Odesa


  VC Sertse Podillia


  VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.


  VC Zhytychi


  Vhoru


  VSC MHP Vinnytsia


  Zakhidrembud


  Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy


  Zmiivskii enerhetyk