XXVIII Ukrainian Volleyball Championship men's teams of the highest league


Bulava


DSO TNEU


Invasport-Meteor (m)


Kolos


KP VC Dnipro


Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


Novator-2-Prykordonnyk


Oliurtrans


SHVSM-SumDU


Spartak


VC Bakhmut-SHVSM


VC Politekhnik-Odesa


VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.


VC Zhytychi


VSC MHP Vinnytsia


Zmiivskii enerhetyk


Bulava


DSO TNEU


Invasport-Meteor (m)


Kolos


KP VC Dnipro


Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


Novator-2-Prykordonnyk


Oliurtrans


SHVSM-SumDU


Spartak


VC Bakhmut-SHVSM


VC Politekhnik-Odesa


VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.


VC Zhytychi


VSC MHP Vinnytsia


Zmiivskii enerhetyk