Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Men

Ukrainian Cup 2018/19 Men

CupM Round 1 Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC Zhytychi

9

3

3

0

9

0

225

140

3

0

0

0

0

0

-

1,607

-

Favoryt

9

3

3

0

9

0

226

160

3

0

0

0

0

0

-

1,412

-

DSO

9

3

3

0

9

2

268

227

1

2

0

0

0

0

4,50

1,181

-

VSC MHP Vinnytsia

8

3

3

0

9

3

274

252

1

1

1

0

0

0

3,00

1,087

-

Bulava

8

3

3

0

9

4

298

263

0

2

1

0

0

0

2,25

1,133

-

VC Bakhmut-SHVSM

8

3

3

0

9

4

301

270

0

2

1

0

0

0

2,25

1,115

-

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

7

3

2

1

8

4

275

233

1

1

0

1

0

0

2,00

1,180

-

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. Berezivka

6

2

2

0

6

0

150

105

2

0

0

0

0

0

-

1,429

-

VC Kryzhopil

6

3

2

1

6

3

205

186

2

0

0

0

0

1

2,00

1,102

-

Oliurtrans

6

3

2

1

7

4

245

218

1

1

0

0

1

0

1,75

1,124

-

Podoliany Horodok-Podoliany

6

3

2

1

6

4

230

224

1

1

0

0

0

1

1,50

1,027

-

VC Nikopol

6

3

2

1

6

4

223

222

1

1

0

0

0

1

1,50

1,004

-

VC Politekhnik-Odesa

6

3

2

1

8

6

305

281

0

1

1

1

0

0

1,33

1,085

-

VC Dodrotvir

4

3

1

2

6

7

278

265

0

1

0

1

1

0

0,86

1,049

-

KP VC Dnipro

4

3

1

2

6

7

288

275

0

1

0

1

1

0

0,86

1,047

-

Vhoru

3

2

1

1

3

3

121

136

1

0

0

0

0

1

1,00

0,890

-

Novator-2-Prykordonnyk

3

3

1

2

5

7

271

285

0

1

0

0

2

0

0,71

0,951

-

Zmiivskii enerhetyk

3

3

1

2

4

6

223

222

1

0

0

0

1

1

0,67

1,004

-

FFV TSDPU

3

3

1

2

3

6

170

202

1

0

0

0

0

2

0,50

0,842

-

Pokrovsk

2

3

1

2

5

8

270

306

0

0

1

0

2

0

0,62

0,882

-

DUSSH-DDMA

1

3

0

3

3

9

248

285

0

0

0

1

1

1

0,33

0,870

-

KHAES-NAEK

0

3

0

3

2

9

236

269

0

0

0

0

2

1

0,22

0,877

-

Invasport-Meteor (m)

0

3

0

3

2

9

214

273

0

0

0

0

2

1

0,22

0,784

-

Zakhidrembud

0

3

0

3

2

9

190

265

0

0

0

0

2

1

0,22

0,717

-

Ahro-Sport

0

2

0

2

0

6

120

150

0

0

0

0

0

2

0,00

0,800

-

KHOVUFKS (m)

0

3

0

3

0

9

158

226

0

0

0

0

0

3

0,00

0,699

-

Akademiia-DPtS

0

3

0

3

0

9

153

225

0

0

0

0

0

3

0,00

0,680

-
CupM Round 1 Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

CupM

Команда гість

Ahro-Sp

VC Bakh

Bulav

DUSSH-D

KP VC D

VC Dodr

Akademi

DSO

Favory

FFV TSD

Invaspo

KHAES-N

KHOVUFK

VC Kryz

Lokomot

VC Niko

Novator

Oliurtr

Podol

Pokrovs

VC Poli

Vhor

VSC MHP

Zakhidr

VC Zava

VC Zhyt

Zmiivsk

Команда господар

Ahro-Sport (Ahro-Sp)

0 - 3

0 - 3

VC Bakhmut-SHVSM (VC Bakh)

3 - 2

3 - 1

Bulava (Bulav)

3 - 1

3 - 1

DUSSH-DDMA (DUSSH-D)

1 - 3

KP VC Dnipro (KP VC D)

2 - 3

1 - 3

VC Dodrotvir (VC Dodr)

2 - 3

Akademiia-DPtS (Akademi)

0 - 3

0 - 3

DSO (DSO)

3 - 0

Favoryt (Favory)

3 - 0

3 - 0

FFV TSDPU (FFV TSD)

0 - 3

Invasport-Meteor (m) (Invaspo)

1 - 3

KHAES-NAEK (KHAES-N)

1 - 3

0 - 3

KHOVUFKS (m) (KHOVUFK)

0 - 3

VC Kryzhopil (VC Kryz)

3 - 0

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

3 - 0

VC Nikopol (VC Niko)

3 - 0

Novator-2-Prykordonnyk (Novator)

1 - 3

3 - 1

Oliurtrans (Oliurtr)

3 - 1

Podoliany Horodok-Podoliany (Podol)

3 - 1

Pokrovsk (Pokrovs)

3 - 2

1 - 3

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

3 - 1

Vhoru (Vhor)

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

3 - 0

3 - 2

Zakhidrembud (Zakhidr)

1 - 3

0 - 3

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. Berezivka (VC Zava)

3 - 0

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

3 - 0

Zmiivskii enerhetyk (Zmiivsk)

3 - 0

1 - 3

CupM Round 2 Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC Zhytychi

9

3

3

0

9

0

225

165

3

0

0

0

0

0

-

1,364

-

Favoryt

9

3

3

0

9

1

257

207

2

1

0

0

0

0

9,00

1,242

-

Oliurtrans

8

3

3

0

9

4

296

275

0

2

1

0

0

0

2,25

1,076

-

VC Politekhnik-Odesa

6

3

2

1

7

3

236

198

2

0

0

0

1

0

2,33

1,192

-

Bulava

6

3

2

1

7

3

238

206

2

0

0

0

1

0

2,33

1,155

-

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

6

3

2

1

6

3

208

181

2

0

0

0

0

1

2,00

1,149

-

VSC MHP Vinnytsia

6

3

2

1

6

5

262

241

0

2

0

0

0

1

1,20

1,087

-

SHVSM-SumDU

5

3

2

1

6

5

238

245

1

0

1

0

0

1

1,20

0,971

-

Burevisnyk-SHVSM

4

3

1

2

6

6

273

261

1

0

0

1

1

0

1,00

1,046

-

DSO

4

3

1

2

5

6

232

222

1

0

0

1

0

1

0,83

1,045

-

Podoliany

3

3

1

2

4

6

209

231

1

0

0

0

1

1

0,67

0,905

-

VC Bakhmut-SHVSM

3

3

1

2

3

6

182

213

1

0

0

0

0

2

0,50

0,854

-

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.

3

3

1

2

3

6

171

207

1

0

0

0

0

2

0,50

0,826

-

Vhoru

0

3

0

3

1

9

178

247

0

0

0

0

1

2

0,11

0,721

-

VC Nikopol

0

3

0

3

0

9

174

225

0

0

0

0

0

3

0,00

0,773

-

VC Kryzhopil

0

3

0

3

0

9

175

230

0

0

0

0

0

3

0,00

0,761

-
CupM Round 2 Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

CupM

Команда гість

VC Bakh

Bulav

Burevis

DSO

Favory

VC Kryz

Lokomot

VC Niko

Oliurtr

Podoliany

VC Poli

SHVSM-S

Vhor

VSC MHP

VC Zava

VC Zhyt

Команда господар

VC Bakhmut-SHVSM (VC Bakh)

0 - 3

0 - 3

Bulava (Bulav)

1 - 3

Burevisnyk-SHVSM (Burevis)

3 - 0

2 - 3

DSO (DSO)

0 - 3

3 - 0

Favoryt (Favory)

3 - 1

3 - 0

VC Kryzhopil (VC Kryz)

0 - 3

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

3 - 0

3 - 0

VC Nikopol (VC Niko)

0 - 3

0 - 3

Oliurtrans (Oliurtr)

3 - 2

3 - 1

Podoliany (Podoliany)

0 - 3

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

3 - 0

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

0 - 3

Vhoru (Vhor)

1 - 3

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

0 - 3

3 - 1

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. (VC Zava)

0 - 3

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

CupM Round 3 Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC Zhytychi

9

3

3

0

9

1

247

173

2

1

0

0

0

0

9,00

1,428

-

VC Sertse Podillia

6

2

2

0

6

1

177

121

1

1

0

0

0

0

6,00

1,463

-

VC MHP Vinnytsia

6

2

2

0

6

2

193

160

0

2

0

0

0

0

3,00

1,206

-

SHVSM-SumDU

5

2

2

0

6

3

203

186

0

1

1

0

0

0

2,00

1,091

-

Novator

5

3

2

1

6

6

270

255

0

1

1

0

0

1

1,00

1,059

-

Favoryt

4

2

1

1

5

3

181

160

1

0

0

1

0

0

1,67

1,131

-

VC Barkom-Kazhany

3

2

1

1

4

3

159

144

1

0

0

0

1

0

1,33

1,104

-

VC Politekhnik-Odesa

3

2

1

1

4

4

180

189

0

1

0

0

1

0

1,00

0,952

-

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

3

3

1

2

4

6

197

223

1

0

0

0

1

1

0,67

0,883

-

VSC MHP Vinnytsia

1

3

0

3

3

9

225

288

0

0

0

1

1

1

0,33

0,781

-

Oliurtrans

0

2

0

2

1

6

134

172

0

0

0

0

1

1

0,17

0,779

-

Bulava

0

2

0

2

1

6

125

172

0

0

0

0

1

1

0,17

0,727

-

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

0

2

0

2

1

6

127

175

0

0

0

0

1

1

0,17

0,726

-
CupM Round 3 Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

CupM

Команда гість

Barkom

Bulav

Favory

Zbirna

Lokomot

Novato

Oliurtr

VC Poli

SHVSM-S

VC MHP

VC Sert

VSC MHP

VC Zhyt

Команда господар

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

1 - 3

Bulava (Bulav)

1 - 3

Favoryt (Favory)

3 - 0

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy (Zbirna )

0 - 3

1 - 3

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

1 - 3

0 - 3

Novator (Novato)

3 - 2

Oliurtrans (Oliurtr)

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

3 - 2

3 - 1

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

VC Sertse Podillia (VC Sert)

3 - 0

3 - 1

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

0 - 3

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

3 - 1

CupM Round 4 Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC Barkom-Kazhany

9

3

3

0

9

1

249

162

2

1

0

0

0

0

9,00

1,537

-

VC MHP Vinnytsia

9

3

3

0

9

2

268

217

1

2

0

0

0

0

4,50

1,235

-

VC Sertse Podillia

5

3

2

1

7

5

285

254

1

0

1

0

1

0

1,40

1,122

-

VC Politekhnik-Odesa

5

3

2

1

6

5

230

259

1

0

1

0

0

1

1,20

0,888

-

VC Zhytychi

4

3

1

2

6

7

267

299

0

1

0

1

1

0

0,86

0,893

-

SHVSM-SumDU

3

3

1

2

3

6

191

215

1

0

0

0

0

2

0,50

0,888

-

Novator

1

3

0

3

3

9

252

286

0

0

0

1

1

1

0,33

0,881

-

Favoryt

0

3

0

3

1

9

200

250

0

0

0

0

1

2

0,11

0,800

-
CupM Round 4 Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

CupM

Команда гість

Barkom

Favory

Novato

VC Poli

SHVSM-S

VC MHP

VC Sert

VC Zhyt

Команда господар

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

3 - 1

Favoryt (Favory)

0 - 3

0 - 3

Novator (Novato)

2 - 3

0 - 3

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

0 - 3

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

0 - 3

0 - 3

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

3 - 1

VC Sertse Podillia (VC Sert)

1 - 3

3 - 2

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 1