XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

Superliga Men

SupM Round 1 Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC Barkom-Kazhany

73

28

25

3

77

22

2377

1957

15

7

3

1

0

2

3,50

1,215

-

VC Sertse Podillia

64

28

22

6

74

31

2455

2192

14

3

5

3

2

1

2,39

1,120

-

VC MHP Vinnytsia

63

28

21

7

74

35

2525

2274

11

6

4

4

3

0

2,11

1,110

-

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

43

28

15

13

56

55

2427

2417

5

4

6

4

3

6

1,02

1,004

-

Novator

41

28

14

14

53

56

2367

2443

5

4

5

4

3

7

0,95

0,969

-

SHVSM-SumDU

21

28

7

21

36

74

2286

2502

0

3

4

4

7

10

0,49

0,914

-

Favoryt

17

28

5

23

30

78

2233

2540

0

1

4

6

3

14

0,38

0,879

-

Burevisnyk-SHVSM

14

28

3

25

32

81

2243

2588

0

0

3

8

7

10

0,40

0,867

-
SupM Round 1 Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

SupM

Команда гість

Barkom

Burevis

Favory

Zbirna

Novato

SHVSM-S

VC MHP

VC Sert

Команда господар

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 1

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 1

3 - 1


0 - 3

3 - 1


3 - 0

Burevisnyk-SHVSM (Burevis)

2 - 3


0 - 3

2 - 3


1 - 3

1 - 3


2 - 3

0 - 3


1 - 3

3 - 2


1 - 3

1 - 3


1 - 3

0 - 3


0 - 3

Favoryt (Favory)

0 - 3


0 - 3

2 - 3


3 - 2

2 - 3


0 - 3

1 - 3


0 - 3

3 - 2


1 - 3

0 - 3


0 - 3

0 - 3


2 - 3

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy (Zbirna )

0 - 3


1 - 3

3 - 0


3 - 2

3 - 2


3 - 0

3 - 1


3 - 1

3 - 0


3 - 0

0 - 3


2 - 3

2 - 3


3 - 2

Novator (Novato)

2 - 3


0 - 3

2 - 3


3 - 0

3 - 0


3 - 2

3 - 2


2 - 3

3 - 1


3 - 0

0 - 3


2 - 3

1 - 3


0 - 3

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

0 - 3


1 - 3

3 - 2


3 - 2

3 - 1


3 - 2

1 - 3


3 - 2

2 - 3


1 - 3

1 - 3


0 - 3

0 - 3


0 - 3

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

1 - 3


2 - 3

3 - 1


3 - 2

3 - 0


2 - 3

3 - 0


3 - 0

2 - 3


3 - 0

3 - 1


3 - 0

3 - 2


2 - 3

VC Sertse Podillia (VC Sert)

3 - 2


3 - 0

3 - 0


3 - 0

3 - 0


3 - 0

3 - 1


3 - 0

2 - 3


3 - 0

3 - 2


3 - 0

1 - 3


3 - 1

SMP Superliga Men PlayOff Standing
SMS Superliga Men Semifinal Standing
SMF 1-2 places Superliga Men Final 1-2 places Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC Barkom-Kazhany

8

3

3

0

9

2

267

205

2

0

1

0

0

0

4,50

1,302

-

VC Sertse Podillia

1

3

0

3

2

9

205

267

0

0

0

1

0

2

0,22

0,768

-
SMF 1-2 places Superliga Men Final 1-2 places Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

SMF 1-2 places

Команда гість

Barkom

VC Sert

Команда господар

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

3 - 0


3 - 0

VC Sertse Podillia (VC Sert)

2 - 3

SMF 3-4 places Superliga Men Final 3-4 places Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

VC MHP Vinnytsia

8

3

3

0

9

3

275

239

1

1

1

0

0

0

3,00

1,151

-

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

1

3

0

3

3

9

239

275

0

0

0

1

1

1

0,33

0,869

-
SMF 3-4 places Superliga Men Final 3-4 places Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

SMF 3-4 places

Команда гість

Zbirna

VC MHP

Команда господар

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy (Zbirna )

0 - 3

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

3 - 1


3 - 2

SMF 7-8 places Superliga Men Final 7-8 places Standing
КомандаОчкиМатчіПартіїМ'ячіРозбиття РезультатівКоеф. ПартійКоеф. М'ячівШтраф
  ЗіграніВигрПрогВигрПрогВигрПрог3-03-13-22-31-30-3   

SHVSM-SumDU

6

2

2

0

6

1

173

127

1

1

0

0

0

0

6,00

1,362

-

Novator

0

2

0

2

1

6

127

173

0

0

0

0

1

1

0,17

0,734

-
SMF 7-8 places Superliga Men Final 7-8 places Standing Results Breakdown

Розбиття Результатів

SMF 7-8 places

Команда гість

Novato

SHVSM-S

Команда господар

Novator (Novato)

1 - 3

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

3 - 0

SHMP 7-2 Super-hig Men Perekhidni matchi 7-2 Standing