Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Men

25 січня 2019 р. - 16:00 

SZ SumDU Sumy  (Spectators: 120)

Ivanov Oleh - Hulka Serhii

Novator
2
VS
3
VC Politekhnik-Odesa

25/21 25/23 25/27 24/26 13/15

25 січня 2019 р. - 16:00 

Sumy  (Spectators: 120)

Ivanov O. - Hulka S.

2
Novator

25/21

25/23

25/27

24/26

13/15

3
VC Politekhnik-Odesa

Match Statistics

Novator 

(Coach: Kovalchuk Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

4

Oleksyuk Taras

*

*

5

*

5

10

1

3

10

9

1

-

-

-

.

.

-

.

19

3

3

9

47%

9

1

1

5

Perepadia Andrii

4

3

4

3

4

16

6

7

16

17

2

1

-

-

.

.

-

.

21

3

4

10

48%

10

5

5

6

Pavlyuk Vladyslav

*

*

3

2

3

14

5

7

14

14

3

-

14

-

43%

7%

14

43%

27

-

4

12

44%

12

2

2

8

Turyk Maksym (L)

*

*

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

30

2

67%

23%

30

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Bolotyuk Vasyl

3

2

*

*

5

1

-1

5

6

-

-

12

1

42%

33%

12

42%

12

2

3

4

33%

4

1

1

10

Denin Oleksiy

6

5

6

5

6

19

7

8

19

22

2

2

45

3

53%

24%

45

53%

33

2

4

15

45%

15

2

2

11

Kuranov Mykola

*

*

2

*

2

5

5

5

5

11

-

2

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

3

3

12

Iankovych Pavlo

6

*

5

3

3

5

8

-

-

-

-

.

.

-

.

8

1

1

4

50%

4

1

1

14

Sosimovych Vitaliy

2

1

*

1

1

1

1

1

7

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Veletskyi Denys

1

6

1

1

7

3

4

7

11

1

-

-

-

.

.

-

.

11

1

1

5

45%

5

2

2

17

Handzii Artur

5

4

*

4

6

1

2

6

7

1

1

-

-

.

.

-

.

19

1

2

5

26%

5

-

-

TOTALS

88

33

37

88

112

10

7

101

6

54%

23%

101

54%

151

13

22

64

42%

64

17

17

VC Politekhnik-Odesa 

(Coach: Borodaienko Ievhenii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Cherniak Ivan

3

5

1

1

6

11

6

7

11

21

3

1

-

-

.

.

-

.

12

-

1

4

33%

4

6

6

2

Azarov Viktor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Pankratenkov V`iacheslav

5

1

5

5

4

9

3

1

9

17

2

1

24

3

50%

21%

24

50%

19

1

2

5

26%

5

3

3

5

Dobrzhanskii Anton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sviridov Ihor

4

*

*

4

1

-

4

3

1

1

-

-

.

.

-

.

9

-

3

3

33%

3

-

-

8

Kraievskyi Viktor (L)

*

*

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

32

2

41%

9%

32

41%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Tyschenko Vladyslav

*

6

6

6

5

16

6

8

16

16

1

2

11

1

64%

18%

11

64%

27

4

2

11

41%

11

3

3

11

Nalozhnyi Oleksandr

2

4

3

3

2

21

4

6

21

16

3

-

34

1

53%

21%

34

53%

49

2

9

20

41%

20

1

1

12

Dovhyi Illia

6

2

4

4

3

18

6

18

18

16

-

1

1

-

0%

0%

1

0%

18

-

-

11

61%

11

6

6

17

Polischuk Illia

1

3

2

2

1

5

3

4

5

23

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

3

3

TOTALS

84

29

42

84

112

11

6

102

7

49%

17%

102

49%

137

7

17

56

41%

56

22

22

SET 1

Novator 

(Coach: Kovalchuk Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

4

Oleksyuk Taras

*

2

-

2

2

1

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

5

Perepadia Andrii

4

3

2

2

3

4

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

1

1

33%

1

2

2

6

Pavlyuk Vladyslav

*

-

-

-1

-

3

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Turyk Maksym

*

-

-

-

-

-

-

-

6

-

83%

33%

6

83%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Bolotyuk Vasyl

3

4

1

2

4

4

-

-

5

1

20%

20%

5

20%

7

1

-

3

43%

3

1

1

10

Denin Oleksiy

6

3

2

-

3

2

-

-

5

1

60%

0%

5

60%

6

1

1

1

17%

1

2

2

11

Kuranov Mykola

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Iankovych Pavlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Sosimovych Vitaliy

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Veletskyi Denys

1

1

-

-

1

4

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

-

0%

-

1

1

17

Handzii Artur

5

2

1

2

2

4

-

1

-

-

.

.

-

.

7

-

-

1

14%

1

-

-

TOTALS

15

6

7

15

24

2

1

16

2

56%

19%

16

56%

28

2

2

8

29%

8

6

6

VC Politekhnik-Odesa 

(Coach: Borodaienko Ievhenii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Cherniak Ivan

3

2

1

-1

2

4

2

-

-

-

.

.

-

.

4

-

1

1

25%

1

1

1

2

Azarov Viktor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Pankratenkov V`iacheslav

5

1

-

-2

1

4

1

-

7

-

86%

29%

7

86%

5

1

1

-

0%

-

1

1

5

Dobrzhanskii Anton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sviridov Ihor

4

4

1

-

4

3

1

1

-

-

.

.

-

.

9

-

3

3

33%

3

-

-

8

Kraievskyi Viktor

*

-

-

-1

-

-

-

-

10

1

50%

10%

10

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Tyschenko Vladyslav

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Nalozhnyi Oleksandr

2

3

-

1

3

4

1

-

5

-

40%

20%

5

40%

9

-

1

3

33%

3

-

-

12

Dovhyi Illia

6

4

1

4

4

3

-

1

-

-

.

.

-

.

4

-

-

3

75%

3

-

-

17

Polischuk Illia

1

-

-

-1

-

3

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

14

3

-

14

22

6

2

22

1

59%

18%

22

59%

31

1

6

10

32%

10

2

2

SET 2

Novator 

(Coach: Kovalchuk Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

4

Oleksyuk Taras

*

2

1

-

2

3

-

-

-

-

.

.

-

.

3

1

1

1

33%

1

1

1

5

Perepadia Andrii

3

5

2

4

5

6

-

1

-

-

.

.

-

.

5

1

-

3

60%

3

1

1

6

Pavlyuk Vladyslav

*

1

1

1

1

4

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

1

-

-

-

0%

-

1

1

8

Turyk Maksym

*

-

-

-

-

-

-

-

8

-

75%

25%

8

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Bolotyuk Vasyl

2

1

-

-2

1

1

-

-

3

-

33%

0%

3

33%

4

1

2

1

25%

1

-

-

10

Denin Oleksiy

5

5

1

3

5

4

1

-

9

-

44%

33%

9

44%

9

-

1

5

56%

5

-

-

11

Kuranov Mykola

*

1

1

1

1

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

12

Iankovych Pavlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Sosimovych Vitaliy

1

1

1

1

1

2

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Veletskyi Denys

6

3

1

2

3

3

-

-

-

-

.

.

-

.

4

-

1

3

75%

3

-

-

17

Handzii Artur

4

1

-

-

1

1

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

TOTALS

20

8

10

20

25

2

2

21

-

52%

24%

21

52%

27

3

5

14

52%

14

4

4

VC Politekhnik-Odesa 

(Coach: Borodaienko Ievhenii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Cherniak Ivan

5

2

-

2

2

5

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

1

1

2

Azarov Viktor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Pankratenkov V`iacheslav

1

2

1

-1

2

4

-

-

15

2

40%

20%

15

40%

3

-

1

1

33%

1

1

1

5

Dobrzhanskii Anton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sviridov Ihor

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Kraievskyi Viktor

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

50%

50%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Tyschenko Vladyslav

6

3

1

-

3

3

1

-

-

-

.

.

-

.

6

1

1

2

33%

2

1

1

11

Nalozhnyi Oleksandr

4

5

-

2

5

3

1

-

5

-

60%

20%

5

60%

11

-

2

5

45%

5

-

-

12

Dovhyi Illia

2

2

-

2

2

4

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

3

-

-

2

67%

2

-

-

17

Polischuk Illia

3

3

2

3

3

4

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

2

2

TOTALS

17

4

8

17

23

2

-

23

2

43%

22%

23

43%

25

1

4

12

48%

12

5

5

SET 3

Novator 

(Coach: Kovalchuk Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

4

Oleksyuk Taras

5

3

-

2

3

3

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

1

3

60%

3

-

-

5

Perepadia Andrii

4

5

-

3

5

3

1

-

-

-

.

.

-

.

7

1

-

4

57%

4

1

1

6

Pavlyuk Vladyslav

3

3

-

-1

3

2

1

-

4

-

75%

25%

4

75%

9

-