XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

8 березня 2019 р. - 19:00 

PS Halychyna Lviv  (Spectators: 110)

Kopach Vitalii - Ivanov Oleh

VC Barkom-Kazhany
3
VS
0
SHVSM-SumDU

25/20 25/13 26/24

8 березня 2019 р. - 19:00 

Lviv  (Spectators: 110)

Kopach V. - Ivanov O.

3
VC Barkom-Kazhany

25/20

25/13

26/24

0
SHVSM-SumDU

Match Statistics

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

1

6

1

12

3

7

12

9

3

1

22

-

59%

23%

22

59%

22

1

1

11

50%

11

-

-

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

4

3

4

11

3

4

11

12

3

1

18

1

28%

22%

18

28%

20

1

2

10

50%

10

-

-

6

Zhukov Borys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

3

2

3

2

1

1

2

15

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

-

-

9

Semeniuk Iurii

5

4

5

7

4

6

7

7

1

-

-

-

.

.

-

.

7

-

-

6

86%

6

1

1

10

Zhukov Andrii (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden (L)

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

11

-

55%

36%

11

55%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

2

1

2

7

3

6

7

17

1

1

1

-

100%

0%

1

100%

6

-

-

4

67%

4

2

2

15

Holoven Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Bohatyrov Vladyslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

6

5

6

17

10

11

17

14

3

3

1

-

100%

0%

1

100%

25

2

1

11

44%

11

3

3

18

Biber Mykhaylo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

56

24

35

56

74

12

6

53

1

49%

25%

53

49%

83

4

4

44

53%

44

6

6

SHVSM-SumDU 

(Coach: Babkov Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Pasazhin Andrii

5

3

*

3

2

-2

3

2

-

-

12

1

50%

25%

12

50%

10

2

2

3

30%

3

-

-

2

Ievdokymov Ievhen

*

*

*

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Khomyn Mykola

1

5

1

1

1

-1

1

8

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

1

1

-

-

0%

-

1

1

4

Marynchenko Andrii

3

1

3

6

4

2

6

11

2

-

-

-

.

.

-

.

7

1

1

5

71%

5

1

1

5

Antonenko Artem (L)

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

15

-

60%

33%

15

60%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mykhalchenko Pavlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Koval Oleksandr

6

4

6

8

1

5

8

11

2

-

-

-

.

.

-

.

16

1

-

8

50%

8

-

-

8

Fedorenko Oleksandr (L)

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Utrobin Vitalii

*

*

5

8

3

4

8

4

1

-

13

1

31%

0%

13

31%

16

-

2

7

44%

7

1

1

10

Lykhodid Kyrylo

2

6

2

3

2

-2

3

8

-

-

20

3

30%

10%

20

30%

11

1

1

3

27%

3

-

-

11

Karpenko Denys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moldovan Bohdan

*

4

1

-

-3

1

5

1

-

-

-

.

.

-

.

5

3

-

1

20%

1

-

-

13

Popylnukh Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kryvobok Ivan

4

2

5

1

2

5

7

-

1

-

-

.

.

-

.

9

3

-

3

33%

3

1

1

TOTALS

35

14

5

35

59

6

1

61

6

41%

16%

61

41%

75

12

6

30

40%

30

4

4

SET 1

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

1

6

2

3

6

4

2

1

8

-

38%

13%

8

38%

10

-

1

5

50%

5

-

-

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

4

6

1

5

6

4

-

-

9

1

44%

33%

9

44%

9

-

-

6

67%

6

-

-

6

Zhukov Borys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

3

-

-

-1

-

6

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

5

3

-

3

3

2

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

3

100%

3

-

-

10

Zhukov Andrii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden

*

-

-

-

-

-

-

-

4

-

75%

75%

4

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

2

2

-

1

2

4

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

15

Holoven Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Bohatyrov Vladyslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

6

5

4

3

5

4

1

1

-

-

.

.

-

.

9

1

-

3

33%

3

1

1

18

Biber Mykhaylo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

22

7

14

22

24

5

2

21

1

48%

33%

21

48%

34

1

1

19

56%

19

1

1

SHVSM-SumDU 

(Coach: Babkov Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Pasazhin Andrii

5

-

-

-2

-

2

-

-

7

-

57%

29%

7

57%

4

1

1

-

0%

-

-

-

2

Ievdokymov Ievhen

*

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Khomyn Mykola

1

1

1

-

1

2

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

1

1

4

Marynchenko Andrii

3

2

1

2

2

3

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

5

Antonenko Artem

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

67%

67%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mykhalchenko Pavlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Koval Oleksandr

6

1

-

1

1

4

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-

8

Fedorenko Oleksandr

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Utrobin Vitalii

*

3

1

3

3

-

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

3

100%

3

-

-

10

Lykhodid Kyrylo

2

-

-

-1

-

3

-

-

8

1

50%

25%

8

50%

4

-

-

-

0%

-

-

-

11

Karpenko Denys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moldovan Bohdan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Popylnukh Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kryvobok Ivan

4

4

1

3

4

5

-

1

-

-

.

.

-

.

6

1

-

3

50%

3

-

-

TOTALS

11

4

6

11

21

-

1

19

2

53%

32%

19

53%

22

2

1

9

41%

9

1

1

SET 2

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

6

3

-

2

3

2

1

-

6

-

83%

33%

6

83%

5

-

-

3

60%

3

-

-

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

3

1

1

-2

1

3

2

-

1

-

0%

0%

1

0%

2

-

1

1

50%

1

-

-

6

Zhukov Borys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

2

1

1

1

1

5

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

9

Semeniuk Iurii

4

2

2

1

2

2

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

1

1

10

Zhukov Andrii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

1

2

1

2

2

6

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

2

-

-

1

50%

1

1

1

15

Holoven Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Bohatyrov Vladyslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

5

8

4

5

8

7

2

2

-

-

.

.

-

.

8

-

1

5

63%

5

1

1

18

Biber Mykhaylo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

17

9

9

17

25

6

2

10

-

70%

20%

10

70%

20

-

2

12

60%

12

3

3

SHVSM-SumDU 

(Coach: Babkov Volodymyr)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Pasazhin Andrii

3

-

-

-2

-

-

-

-

3

-

33%

33%

3

33%

2

1

1

-

0%

-

-

-

2

Ievdokymov Ievhen