XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

8 лютого 2019 р. - 17:00 

SZ DUSSH Lubny  (Spectators: 175)

Baranyuk Yurii - Rybalka Yurii

Favoryt
0
VS
3
VC Sertse Podillia

21/25 18/25 15/25

8 лютого 2019 р. - 17:00 

Lubny  (Spectators: 175)

Baranyuk Y. - Rybalka Y.

0
Favoryt

21/25

18/25

15/25

3
VC Sertse Podillia

Match Statistics

Favoryt 

(Coach: Sosnin Serhii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

2

3

2

10

2

-

10

8

3

-

-

-

.

.

-

.

24

2

5

9

38%

9

1

1

2

Khlivnenko Stanislav (L)

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

24

2

63%

25%

24

63%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

1

5

1

2

-

-

2

7

1

-

1

1

0%

0%

1

0%

4

-

-

2

50%

2

-

-

7

Fedosieiev Danylo

4

2

4

2

-

-3

2

7

2

-

-

-

.

.

-

.

7

3

-

1

14%

1

1

1

8

Piven Artem

6

1

6

9

6

1

9

12

1

2

23

2

52%

22%

23

52%

18

2

3

7

39%

7

-

-

9

Drofa Oleksii

3

4

6

-

3

6

4

2

-

7

-

29%

29%

7

29%

11

1

-

6

55%

6

-

-

10

Vedashenko Maksym

5

6

5

-

-

-1

-

6

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

*

*

3

4

1

-2

4

10

1

1

7

-

43%

14%

7

43%

9

5

-

3

33%

3

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

33

9

-4

33

55

11

3

62

5

52%

23%

62

52%

73

13

8

28

38%

28

2

2

VC Sertse Podillia 

(Coach: Kopylov Valerii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Lyzanets Stanislav

5

6

8

3

7

8

4

-

-

9

-

56%

0%

9

56%

9

1

-

4

44%

4

4

4

2

Rudenko Serhii

6

1

6

6

3

5

6

9

-

1

-

-

.

.

-

.

7

1

-

5

71%

5

-

-

3

Mazenko Bohdan

4

3

6

5

4

6

13

1

4

-

-

.

.

-

.

4

-

1

2

50%

2

-

-

4

Slynchuk Ivan

*

5

2

-

2

2

6

-

-

3

-

33%

0%

3

33%

5

-

-

2

40%

2

-

-

5

Patratiy Vadym (L)

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

100%

50%

2

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Storozhylov Dmytro

1

2

1

1

1

1

7

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

10

Ostroumov Anastasii

*

*

1

1

1

1

3

-

1

4

-

50%

50%

4

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Dorosh Serhii

*

1

2

1

1

2

6

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

1

1

12

Oliynychenko Oleh

5

4

6

1

4

6

4

1

-

-

-

.

.

-

.

15

1

-

5

33%

5

1

1

13

Tereschuk Oleksandr

3

1

-

-

1

4

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

15

Kushnir Serhii

3

2

6

2

4

6

5

-

-

13

1

54%

15%

13

54%

7

-

1

5

71%

5

1

1

17

Horbenko Andrii

4

4

2

3

4

5

-

-

-

-

.

.

-

.

5

1

-

3

60%

3

1

1

18

Sydorenko Volodymyr

2

5

1

3

5

8

2

1

3

-

100%

67%

3

100%

4

-

-

4

100%

4

-

-

21

Fomin Denys (L)

*

*

*

-

-

-1

-

-

-

-

8

1

38%

38%

8

38%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

48

20

34

48

74

6

8

42

2

55%

24%

42

55%

59

4

2

32

54%

32

8

8

SET 1

Favoryt 

(Coach: Sosnin Serhii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

2

2

-

-2

2

3

1

-

-

-

.

.

-

.

7

-

3

2

29%

2

-

-

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-1

-

-

-

-

6

1

67%

33%

6

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

1

1

-

1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

7

Fedosieiev Danylo

4

-

-

-1

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

-

0%

-

-

-

8

Piven Artem

6

3

2

2

3

5

-

1

7

-

86%

29%

7

86%

7

-

1

2

29%

2

-

-

9

Drofa Oleksii

3

5

-

3

5

4

2

-

6

-

33%

33%

6

33%

6

-

-

5

83%

5

-

-

10

Vedashenko Maksym

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

11

2

2

11

21

4

1

19

1

63%

32%

19

63%

23

-

4

10

43%

10

-

-

VC Sertse Podillia 

(Coach: Kopylov Valerii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Lyzanets Stanislav

5

6

2

6

6

2

-

-

9

-

56%

0%

9

56%

5

-

-

3

60%

3

3

3

2

Rudenko Serhii

6

2

2

1

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

3

1

-

2

67%

2

-

-

3

Mazenko Bohdan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Slynchuk Ivan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Patratiy Vadym

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Storozhylov Dmytro

1

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

10

Ostroumov Anastasii

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Dorosh Serhii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Oliynychenko Oleh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Tereschuk Oleksandr

3

1

-

-

1

4

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

15

Kushnir Serhii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Horbenko Andrii

4

4

2

3

4

5

-

-

-

-

.

.

-

.

5

1

-

3

60%

3

1

1

18

Sydorenko Volodymyr

2

5

1

3

5

8

2

1

3

-

100%

67%

3

100%

4

-

-

4

100%

4

-

-

21

Fomin Denys

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

33%

33%

3

33%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

19

8

14

19

25

3

2

15

-

60%

20%

15

60%

19

2

-

13

68%

13

4

4

SET 2

Favoryt 

(Coach: Sosnin Serhii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

3

3

2

1

3

2

1

-

-

-

.

.

-

.

5

-

1

2

40%

2

1

1

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-

-

-

-

-

9

-

67%

33%

9

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

5

-

-

-1

-

2

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

2

-

-

-

0%

-

-

-

7

Fedosieiev Danylo

2

1

-

-2

1

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

2

-

1

33%

1

-

-

8

Piven Artem

1

5

3

2

5

5

-

1

8

1

50%

38%

8

50%

8

1

1

4

50%

4

-

-

9

Drofa Oleksii

4

1

-

-

1

-

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

5

1

-

1

20%

1

-

-

10

Vedashenko Maksym

6

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

*

4

1

1

4

7

1

1

4

-

25%

0%

4

25%

6

2

-

3

50%

3

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

14

6

-

14

19

4

2

23

2

48%

26%

23

48%

29

6

2

11

38%

11

1

1

VC Sertse Podillia 

(Coach: Kopylov Valerii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Lyzanets Stanislav

6

2

1

1

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

4

1

-

1

25%

1

1

1

2

Rudenko Serhii

1

1

-

1

1

1

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

3

Mazenko Bohdan

4

3

3

3

3

9

-

3

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

4

Slynchuk Ivan

*

1

-

1

1

3

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

3

-

-

1

33%

1

-

-

5

Patratiy Vadym

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

100%

50%

2

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Storozhylov Dmytro

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Ostroumov Anastasii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Dorosh Serhii