XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

03 February 2019 - 12:00 

SZ CHNPU Chernihiv  (Spectators: 250)

Uminskyi Ievhen - Paievskyi Volodymyr

Burevisnyk-SHVSM
1
VS
3
Favoryt

25/17 16/25 16/25 20/25

03 February 2019 - 12:00 

Chernihiv  (Spectators: 250)

Uminskyi I. - Paievskyi V.

1
Burevisnyk-SHVSM

25/17

16/25

16/25

20/25

3
Favoryt

Match Statistics

Burevisnyk-SHVSM 

(Coach: Nosko Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Muravko Anatoliy (L)

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Leonenko Volodymyr (L)

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

16

2

38%

19%

16

38%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Shapoval Dmytro

3

4

3

4

8

3

5

8

13

2

1

-

-

.

.

-

.

13

1

-

5

38%

5

2

2

7

Borysenko Volodymyr

*

1

6

1

1

-1

1

8

1

1

5

-

40%

20%

5

40%

2

-

1

-

0%

-

-

-

9

Sytnyk Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Kopych Denys

1

2

2

-

-

-3

-

8

2

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Kaminskiy Pavlo

4

5

4

*

9

4

5

9

5

-

-

-

-

.

.

-

.

20

1

3

9

45%

9

-

-

12

Pryschepa Dmytro

6

1

6

*

6

2

6

6

16

-

2

-

-

.

.

-

.

5

-

-

4

80%

4

-

-

14

Kurlapov Mykyta

*

*

5

7

1

1

7

5

3

-

-

-

.

.

-

.

16

2

1

7

44%

7

-

-

15

Larko Oleh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Chmirov Andrii (L)

5

6

*

*

5

1

-3

5

5

2

1

14

2

50%

29%

14

50%

15

2

2

4

27%

4

-

-

17

Bilyk Oleksii

2

3

5

3

12

5

2

12

12

2

2

35

3

34%

17%

35

34%

18

2

3

9

50%

9

1

1

18

Luk`ianets Oleksandr

*

2

3

-

-6

3

4

2

-

11

4

45%

0%

11

45%

8

1

2

3

38%

3

-

-

22

Kalinichenko Mykhailo

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

51

17

4

51

77

14

7

82

12

39%

17%

82

39%

97

9

12

41

42%

41

3

3

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

5

4

5

4

22

8

14

22

18

3

3

-

-

.

.

-

.

29

4

1

18

62%

18

1

1

2

Khlivnenko Stanislav (L)

*

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

31

2

68%

32%

31

68%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

4

3

4

3

8

3

5

8

19

1

3

-

-

.

.

-

.

5

2

-

3

60%

3

2

2

7

Fedosieiev Danylo

1

6

1

6

3

3

-

3

10

1

-

-

-

.

.

-

.

4

2

-

-

0%

-

3

3

8

Piven Artem

3

2

3

2

13

6

4

13

14

1

2

17

4

53%

18%

17

53%

25

3

1

10

40%

10

1

1

9

Drofa Oleksii

6

5

6

5

15

11

10

15

14

3

3

15

1

60%

20%

15

60%

24

1

-

10

42%

10

2

2

10

Vedashenko Maksym

2

1

2

1

4

4

4

4

16

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

3

3

12

Moroz Mykola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

*

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

65

35

34

65

92

10

12

63

7

62%

25%

63

62%

87

12

2

41

47%

41

12

12

SET 1

Burevisnyk-SHVSM 

(Coach: Nosko Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Muravko Anatoliy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Leonenko Volodymyr

*

-

-

-1

-

-

-

-

8

1

38%

25%

8

38%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Shapoval Dmytro

3

3

2

2

3

4

-

1

-

-

.

.

-

.

3

1

-

1

33%

1

1

1

7

Borysenko Volodymyr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Sytnyk Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Kopych Denys

1

-

-

-2

-

3

2

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Kaminskiy Pavlo

4

4

2

3

4

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

-

1

4

67%

4

-

-

12

Pryschepa Dmytro

6

2

1

2

2

9

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

14

Kurlapov Mykyta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Larko Oleh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Chmirov Andrii

5

4

1

1

4

3

2

1

1

-

100%

0%

1

100%

7

1

-

3

43%

3

-

-

17

Bilyk Oleksii

2

5

3

5

5

4

-

1

7

-

29%

0%

7

29%

5

-

-

4

80%

4

-

-

18

Luk`ianets Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

22

Kalinichenko Mykhailo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

18

9

10

18

25

4

4

16

1

38%

13%

16

38%

22

2

1

13

59%

13

1

1

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

5

2

-

-

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

2

-

2

33%

2

-

-

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-1

-

-

-

-

12

1

67%

50%

12

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

4

2

1

1

2

7

-

1

-

-

.

.

-

.

2

1

-

1

50%

1

-

-

7

Fedosieiev Danylo

1

-

-

-2

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

4

2

-

-

0%

-

-

-

8

Piven Artem

3

1

-

-4

1

3

-

-

6

3

17%

17%

6

17%

4

1

1

1

25%

1

-

-

9

Drofa Oleksii

6

5

3

4

5

2

1

-

3

-

67%

0%

3

67%

8

-

-

4

50%

4

1

1

10

Vedashenko Maksym

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Moroz Mykola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Ostrivnyi Valerii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

10

4

-2

10

17

1

1

21

4

52%

33%

21

52%

24

6

1

8

33%

8

1

1

SET 2

Burevisnyk-SHVSM 

(Coach: Nosko Roman)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Muravko Anatoliy

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Leonenko Volodymyr

*

-

-

-1

-

-

-

-

8

1

38%

13%

8

38%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Shapoval Dmytro

4

3

-

2

3

4

1

-

-

-

.

.

-

.

4

-

-

3

75%

3

-

-

7

Borysenko Volodymyr

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Sytnyk Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Kopych Denys

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Kaminskiy Pavlo

5

2

1

-

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

6

-

2

2

33%

2

-

-

12

Pryschepa Dmytro

1

1

-

1

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

14

Kurlapov Mykyta

*

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Larko Oleh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Chmirov Andrii

6

1

-

-2

1

2

-

-

2

-

50%

50%

2

50%

8

1

2

1

13%

1

-

-

17

Bilyk Oleksii

3

1

-

-4

1

2

1

-

12

2

25%

8%

12

25%

3

-

2

1

33%

1

-

-

18

Luk`ianets Oleksandr

*

1

-

-

1

1

1

-

1

-

0%

0%

1

0%

1

-

-

1

100%

1

-

-

22

Kalinichenko Mykhailo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

9

1

-5

9

16

4

-

23

3

30%

13%

23

30%

23

1

6

9

39%

9

-

-

Favoryt 

(Coach: Blahodarnyi Mykola)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Onipko Bohdan

4

7

4

5

7

7

1

1

-

-

.

.

-

.

6

1

-

5

83%

5

1

1

2

Khlivnenko Stanislav

*

-

-

-

-

-

-

-

7

-

71%

29%

7

71%

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Zolotukhin Oleksandr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Chornyi Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Sokhin Oleksandr

3