XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

3 лютого 2019 р. - 12:00 

SC Kolos Trostianets  (Spectators: 320)

Kovalchuk Andrii - Ovcharuk Serhii

VC MHP Vinnytsia
2
VS
3
VC Barkom-Kazhany

18/25 25/20 25/22 25/27 10/15

3 лютого 2019 р. - 12:00 

Trostianets  (Spectators: 320)

Kovalchuk A. - Ovcharuk S.

2
VC MHP Vinnytsia

18/25

25/20

25/22

25/27

10/15

3
VC Barkom-Kazhany

Match Statistics

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

*

*

*

2

2

1

2

6

1

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

4

4

5

4

4

4

3

3

4

14

1

3

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

6

Kucher Vitalii

6

6

1

6

6

7

4

2

7

15

-

4

23

5

35%

13%

23

35%

-

-

-

-

.

-

3

3

7

Sukhinin Dmytro

3

3

4

3

3

7

7

-7

7

17

6

5

35

8

37%

0%

35

37%

1

-

-

1

100%

1

1

1

8

Stelebetsky Andrew Stelebetsky

*

*

*

1

1

-

1

4

1

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Harmash Pylyp (L)

*

*

*

*

*

-

-

-6

-

-

-

-

22

6

45%

14%

22

45%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

5

5

6

5

5

4

2

3

4

13

1

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

3

3

17

Klepko Heorhii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Riabukha Kostiantyn

1

1

2

1

1

7

3

3

7

14

4

3

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

4

4

21

Shapoval Viktor

2

2

3

2

2

3

3

-4

3

20

7

3

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

35

25

-5

35

104

21

22

80

19

39%

8%

80

39%

1

-

-

1

100%

1

12

12

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

6

1

5

6

6

5

2

-10

5

15

7

1

31

8

52%

10%

31

52%

1

-

-

1

100%

1

3

3

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

3

4

2

3

3

6

4

-8

6

14

7

4

24

7

50%

0%

24

50%

1

-

-

1

100%

1

1

1

6

Zhukov Borys

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

2

3

1

-

-

-1

-

9

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

4

5

3

4

4

10

5

9

10

19

-

5

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

5

5

10

Zhukov Andrii (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden (L)

*

*

*

*

*

-

-

-5

-

-

-

-

23

5

52%

17%

23

52%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

1

2

6

1

1

9

7

4

9

21

5

6

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

3

3

15

Holoven Oleksii

*

2

2

1

-

-

1

6

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

16

Bohatyrov Vladyslav

*

*

*

1

1

-1

1

3

1

1

2

1

50%

0%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

5

6

4

5

5

6

6

1

6

24

5

6

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Biber Mykhaylo

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

38

25

-11

38

111

27

23

82

21

51%

9%

82

51%

3

1

-

2

67%

2

13

13

SET 1

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

4

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Kucher Vitalii

6

1

1

1

1

3

-

1

5

-

20%

20%

5

20%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sukhinin Dmytro

3

2

2

-3

2

5

2

2

9

3

44%

0%

9

44%

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Stelebetsky Andrew Stelebetsky

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Harmash Pylyp

*

-

-

-1

-

-

-

-

5

1

40%

0%

5

40%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

5

-

-

-1

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Klepko Heorhii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Riabukha Kostiantyn

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

21

Shapoval Viktor

2

-

-

-2

-

3

2

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

3

3

-6

3

18

6

3

19

4

37%

5%

19

37%

-

-

-

-

.

-

1

1

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

6

-

-

-2

-

2

2

-

5

1

60%

0%

5

60%

-

-

-

-

.

-

1

1

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

3

-

-

-2

-

3

2

-

2

1

0%

0%

2

0%

1

-

-

1

100%

1

-

-

6

Zhukov Borys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

4

2

2

2

2

6

-

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Zhukov Andrii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden

*

-

-

-1

-

-

-

-

5

1

80%

20%

5

80%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

1

2

2

2

2

6

-

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Holoven Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Bohatyrov Vladyslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

5

1

1

-

1

5

1

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Biber Mykhaylo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

5

5

-1

5

25

5

5

12

3

58%

8%

12

58%

1

-

-

1

100%

1

1

1

SET 2

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

4

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Kucher Vitalii

6

1

1

1

1

4

-

1

7

1

43%

29%

7

43%

-

-

-

-

.

-

1

1

7

Sukhinin Dmytro

3

4

4

4

4

5

-

3

4

-

50%

0%

4

50%

1

-

-

1

100%

1

-

-

8

Stelebetsky Andrew Stelebetsky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Harmash Pylyp

*

-

-

-1

-

-

-

-

5

1

40%

0%

5

40%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

5

2

2

3

2

4

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

2

2

17

Klepko Heorhii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Riabukha Kostiantyn

1

1

1

-1

1

4

2

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

21

Shapoval Viktor

2

2

2

1

2

6

1

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

10

10

7

10

25

3

8

16

2

44%

13%

16

44%

1

-

-

1

100%

1

3

3

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

1

1

1

-3

1

3

1

-

9

3

56%

11%

9

56%

1

-

-

1

100%

1

-

-

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

4

-

-

-2

-

2

1

-

4

1

75%

0%

4

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Zhukov Borys

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

5

1

1

-

1

3

-

1

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%