XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Men

2 лютого 2019 р. - 16:00 

SC Kolos Trostianets  (Spectators: 400)

Ovcharuk Serhii - Kovalchuk Andrii

VC MHP Vinnytsia
1
VS
3
VC Barkom-Kazhany

21/25 25/16 16/25 20/25

2 лютого 2019 р. - 16:00 

Trostianets  (Spectators: 400)

Ovcharuk S. - Kovalchuk A.

1
VC MHP Vinnytsia

21/25

25/16

16/25

20/25

3
VC Barkom-Kazhany

Match Statistics

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

*

-

-

-1

-

-

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

5

5

1

-

-3

1

4

3

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

1

1

3

Danylov Denys

4

*

2

2

-

2

7

2

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Kucher Vitalii

3

3

2

2

1

1

-7

1

16

2

1

31

6

32%

10%

31

32%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sukhinin Dmytro

6

6

5

5

1

1

-6

1

10

5

1

13

2

54%

23%

13

54%

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Stelebetsky Andrew Stelebetsky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Harmash Pylyp (L)

*

*

*

*

-

-

-4

-

-

-

-

22

4

59%

23%

22

59%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

*

-

-

-

-

1

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

2

2

1

1

3

3

1

3

17

2

3

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Klepko Heorhii

4

3

3

2

1

-2

2

9

4

1

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

1

1

18

Riabukha Kostiantyn

1

1

6

6

-

-

-2

-

8

1

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

-

-

21

Shapoval Viktor

*

4

4

3

3

3

3

11

-

3

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

13

11

-21

13

83

19

11

69

13

46%

16%

69

46%

2

2

-

-

0%

-

2

2

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

1

6

1

1

1

1

-2

1

9

3

-

13

-

77%

8%

13

77%

-

-

-

-

.

-

1

1

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

4

3

4

4

1

1

-12

1

14

5

1

26

7

42%

19%

26

42%

1

1

-

-

0%

-

-

-

6

Zhukov Borys

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

3

2

3

3

3

3

-

3

20

3

3

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

5

4

5

5

5

3

1

5

17

3

3

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

2

2

10

Zhukov Andrii (L)

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden (L)

*

*

*

*

-

-

-4

-

-

-

-

21

4

67%

10%

21

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

2

1

2

2

7

6

3

7

19

4

6

1

-

100%

0%

1

100%

1

-

-

-

0%

-

1

1

15

Holoven Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Bohatyrov Vladyslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

6

5

6

6

2

1

-3

2

13

5

1

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

1

1

18

Biber Mykhaylo

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

19

15

-17

19

93

23

14

65

11

60%

12%

65

60%

3

2

-

-

0%

-

5

5

SET 1

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

5

-

-

-2

-

3

2

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

1

1

3

Danylov Denys

4

1

1

-

1

4

1

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Kucher Vitalii

3

-

-

-2

-

5

-

-

10

2

40%

10%

10

40%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sukhinin Dmytro

6

-

-

-3

-

3

2

-

3

1

33%

33%

3

33%

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Stelebetsky Andrew Stelebetsky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Harmash Pylyp

*

-

-

-

-

-

-

-

6

-

67%

67%

6

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

2

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Klepko Heorhii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Riabukha Kostiantyn

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

21

Shapoval Viktor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

2

2

-6

2

22

5

2

19

3

47%

32%

19

47%

1

1

-

-

0%

-

1

1

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

1

-

-

-1

-

2

1

-

3

-

100%

0%

3

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

4

1

1

-3

1

4

1

1

8

2

38%

13%

8

38%

1

1

-

-

0%

-

-

-

6

Zhukov Borys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

5

2

2

3

2

5

-

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

10

Zhukov Andrii

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Brova Horden

*

-

-

-

-

-

-

-

4

-

75%

25%

4

75%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Hladenko Oleksandr

2

1

1

2

1

5

-

1

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

1

1

15

Holoven Oleksii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Bohatyrov Vladyslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Tomyn Yurii

6

1

-

-1

1

4

2

-

1

-

100%

0%

1

100%

-

-

-

-

.

-

1

1

18

Biber Mykhaylo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

5

4

-

5

24

4

4

18

2

67%

11%

18

67%

1

1

-

-

0%

-

3

3

SET 2

VC MHP Vinnytsia 

(Coach: Talybov Vasif)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Kanaiev Dmytro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Skorokhod Artem

5

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Danylov Denys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Kucher Vitalii

3

1

1

-

1

4

1

1

4

-

50%

25%

4

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Sukhinin Dmytro

6

-

-

-2

-

3

2

-

3

-

67%

0%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

8

Stelebetsky Andrew Stelebetsky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Harmash Pylyp

*

-

-

-

-

-

-

-

5

-

80%

0%

5

80%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Politko Ievhen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Didenko Vladyslav

2

2

2

-

2

6

2

2

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

17

Klepko Heorhii

4

1

1

-1

1

5

2

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Riabukha Kostiantyn

1

-

-

-1

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

-

-

21

Shapoval Viktor

*

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

5

5

-4

5

24

8

5

12

-

67%

8%

12

67%

1

1

-

-

0%

-

-

-

VC Barkom-Kazhany 

(Coach: Krastinsh Ugis)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

2

Shevchenko Oleh

6

-

-

-

-

2

-

-

2

-

100%

0%

2

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Palasiuk Yuriy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Kisiliuk Ievhenii

3

-

-

-2

-

4

-

-

4

2

0%

0%

4

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Zhukov Borys

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

7

Ievstratov Serhii

2

-

-

-1

-

3

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Semeniuk Iurii

4

-

-

-4

-

4

3

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

-

-