XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman

9 лютого 2019 р. - 12:00 

SK TNEU Ternopil  (Spectators: 55)

Medvid Mykhailo - Paievskyi Volodymyr

Halychanka-TNEU-GADZ
0
VS
3
Volyn-Universytet-ODUSH

25/27 19/25 11/25

9 лютого 2019 р. - 12:00 

Ternopil  (Spectators: 55)

Medvid M. - Paievskyi V.

0
Halychanka-TNEU-GADZ

25/27

19/25

11/25

3
Volyn-Universytet-ODUSH

Match Statistics

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

3

2

3

10

4

-3

10

7

4

1

21

2

33%

10%

21

33%

21

4

3

8

38%

8

1

1

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

2

1

2

3

2

3

3

11

-

1

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

1

1

9

Driomova Valeriia

1

6

-

-

-4

-

8

2

-

-

-

.

.

-

.

4

1

1

-

0%

-

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

2

1

1

-

0%

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

4

3

1

6

4

4

6

11

-

2

-

-

.

.

-

.

7

1

1

4

57%

4

-

-

13

Liakh Anastasiia

*

4

-

-

-1

-

1

-

-

2

1

0%

0%

2

0%

1

-

-

-

0%

-

-

-

14

Kimak Vitalina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

5

4

5

5

3

1

5

7

-

2

2

-

0%

0%

2

0%

12

2

2

3

25%

3

-

-

17

Fedyn Kateryna (L)

*

*

*

-

-

-7

-

-

-

-

17

7

18%

6%

17

18%

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Denina Inna

6

5

6

9

6

4

9

11

-

4

26

4

27%

0%

26

27%

14

-

1

5

36%

5

-

-

TOTALS

33

19

-5

33

56

6

10

68

14

25%

4%

68

25%

63

9

9

21

33%

21

2

2

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Halytskyy Bohuslav)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

2

2

22

12

18

22

27

-

8

12

3

33%

25%

12

33%

22

1

-

12

55%

12

2

2

2

Ksendzuk Nataliia

1

1

1

3

1

-3

3

8

2

-

2

1

0%

0%

2

0%

8

3

-

3

38%

3

-

-

6

Danchak Viktoria

3

3

3

11

10

2

11

15

4

4

1

-

0%

0%

1

0%

8

4

1

3

38%

3

4

4

7

Uzhva Liubov

4

4

4

12

8

8

12

10

1

2

18

1

33%

17%

18

33%

17

1

1

9

53%

9

1

1

8

Rudyk Olena

5

5

5

3

1

2

3

6

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

1

1

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

6

6

6

8

3

8

8

10

-

-

7

-

57%

29%

7

57%

11

-

-

7

64%

7

1

1

13

Karasiova Annastasiia (L)

*

*

*

-

-

-4

-

-

-

-

9

4

11%

11%

9

11%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

*

-

-

-1

-

-

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

59

35

30

59

76

8

14

50

10

30%

18%

50

30%

69

9

2

36

52%

36

9

9

SET 1

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

3

5

4

-1

5

4

2

1

10

1

30%

20%

10

30%

8

-

3

3

38%

3

1

1

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

2

2

1

2

2

5

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

9

Driomova Valeriia

1

-

-

-2

-

6

1

-

-

-

.

.

-

.

3

1

-

-

0%

-

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

4

2

1

2

2

3

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

-

-

13

Liakh Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kimak Vitalina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

5

1

-

-

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

4

1

-

1

25%

1

-

-

17

Fedyn Kateryna

*

-

-

-3

-

-

-

-

6

3

17%

17%

6

17%

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Denina Inna

6

5

3

3

5

5

-

1

8

1

13%

0%

8

13%

9

-

1

4

44%

4

-

-

TOTALS

15

9

1

15

25

3

3

24

5

21%

13%

24

21%

28

2

4

11

39%

11

1

1

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Halytskyy Bohuslav)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

5

2

5

5

5

-

1

4

-

50%

50%

4

50%

6

-

-

2

33%

2

2

2

2

Ksendzuk Nataliia

1

2

1

-2

2

4

1

-

2

1

0%

0%

2

0%

4

2

-

2

50%

2

-

-

6

Danchak Viktoria

3

5

4

3

5

6

1

3

1

-

0%

0%

1

0%

2

1

-

1

50%

1

1

1

7

Uzhva Liubov

4

4

3

1

4

6

1

1

9

-

33%

22%

9

33%

6

1

1

3

50%

3

-

-

8

Rudyk Olena

5

2

-

2

2

3

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

-

-

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

6

5

3

5

5

3

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

7

-

-

4

57%

4

1

1

13

Karasiova Annastasiia

*

-

-

-2

-

-

-

-

5

2

20%

20%

5

20%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

23

13

12

23

27

3

5

22

3

27%

23%

22

27%

28

4

1

14

50%

14

4

4

SET 2

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

2

2

-

-2

2

2

2

-

4

-

50%

0%

4

50%

5

2

-

2

40%

2

-

-

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

1

1

1

1

1

4

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

9

Driomova Valeriia

6

-

-

-2

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

-

-

-1

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

1

1

-

-

0%

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

3

3

3

2

3

5

-

2

-

-

.

.

-

.

2

-

1

1

50%

1

-

-

13

Liakh Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kimak Vitalina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

4

2

1

-

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

2

2

40%

2

-

-

17

Fedyn Kateryna

*

-

-

-3

-

-

-

-

4

3

0%

0%

4

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Denina Inna

5

3

3

-

3

5

-

3

13

3

23%

0%

13

23%

2

-

-

-

0%

-

-

-

TOTALS

11

8

-5

11

20

3

5

21

6

24%

0%

21

24%

16

3

4

5

31%

5

1

1

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Halytskyy Bohuslav)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

8

5

6

8

11

-

5

4

1

25%

0%

4

25%

4

1

-

3

75%

3

-

-

2

Ksendzuk Nataliia

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

.

.

-

.

4

1

-

1

25%

1

-

-

6

Danchak Viktoria

3

4

4

-1

4

5

2

1

-

-

.

.

-

.

3

2

1

-

0%

-

3

3

7

Uzhva Liubov

4

3

1

2

3

2

-

-

5

1

0%

0%

5

0%

5

-

-

2

40%

2

1

1

8

Rudyk Olena

5

-

-

-1

-

2

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

6

2

-

2

2

3

-

-

4

-

75%

50%

4

75%

3

-

-

2

67%

2

-

-

13

Karasiova Annastasiia

*

-

-

-2

-

-

-

-

3

2

0%

0%

3

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

*

-

-

-1

-

-

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

18

10

5

18

24

3

6

17

5

24%

12%

17

24%

19

4

1

8

42%

8

4

4

SET 3

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

3

3

-

-

3

1

-

-

7

1

29%

0%

7

29%

8

2

-

3

38%

3

-

-

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

2