XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman

8 лютого 2019 р. - 17:30 

SK TNEU Ternopil  (Spectators: 98)

Paievskyi Volodymyr - Medvid Mykhailo

Halychanka-TNEU-GADZ
3
VS
1
Volyn-Universytet-ODUSH

25/17 21/25 25/22 25/17

8 лютого 2019 р. - 17:30 

Ternopil  (Spectators: 98)

Paievskyi V. - Medvid M.

3
Halychanka-TNEU-GADZ

25/17

21/25

25/22

25/17

1
Volyn-Universytet-ODUSH

Match Statistics

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

2

3

2

3

18

11

5

18

19

6

3

23

-

57%

35%

23

57%

28

5

2

13

46%

13

2

2

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

1

2

1

2

4

2

3

4

19

-

2

-

-

.

.

-

.

5

1

-

2

40%

2

-

-

9

Driomova Valeriia

6

1

6

1

8

4

6

8

14

-

1

-

-

.

.

-

.

15

1

1

7

47%

7

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

3

4

3

4

11

9

7

11

16

2

1

1

-

0%

0%

1

0%

12

1

1

7

58%

7

3

3

13

Liakh Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kimak Vitalina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

4

5

4

5

14

7

7

14

16

1

3

1

-

0%

0%

1

0%

20

3

3

10

50%

10

1

1

17

Fedyn Kateryna (L)

*

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

21

2

19%

0%

21

19%

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Denina Inna

5

6

5

6

12

4

2

12

11

1

-

22

4

23%

9%

22

23%

26

4

1

12

46%

12

-

-

TOTALS

67

37

28

67

95

10

10

68

6

32%

15%

68

32%

106

15

8

51

48%

51

6

6

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Halytskyy Bohuslav)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

2

2

5

13

3

2

13

10

2

-

29

5

41%

21%

29

41%

24

2

2

12

50%

12

1

1

2

Ksendzuk Nataliia

1

1

1

5

3

-

5

9

3

1

4

-

0%

0%

4

0%

8

1

1

2

25%

2

2

2

6

Danchak Viktoria

6

6

6

3

9

6

4

9

15

2

2

-

-

.

.

-

.

10

3

-

4

40%

4

3

3

7

Uzhva Liubov

4

4

4

4

14

5

-1

14

12

4

-

26

3

35%

19%

26

35%

33

5

3

13

39%

13

1

1

8

Rudyk Olena

5

5

5

2

6

4

6

6

17

-

2

-

-

.

.

-

.

7

-

-

3

43%

3

1

1

9

Artyshuk Anna

1

-

-

-2

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

4

2

-

-

0%

-

-

-

11

Shevelia Iana

3

3

3

6

5

1

1

5

16

1

1

12

2

42%

17%

12

42%

10

1

-

4

40%

4

-

-

13

Karasiova Annastasiia (L)

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

12

-

42%

8%

12

42%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

*

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

100%

50%

2

100%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

52

22

10

52

82

12

6

85

10

39%

18%

85

39%

96

14

6

38

40%

38

8

8

SET 1

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

2

4

3

2

4

4

1

1

5

-

80%

40%

5

80%

4

-

1

2

50%

2

1

1

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

1

1

-

1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

9

Driomova Valeriia

6

4

3

4

4

6

-

1

-

-

.

.

-

.

5

-

-

3

60%

3

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

3

4

4

2

4

5

1

1

-

-

.

.

-

.

4

1

-

2

50%

2

1

1

13

Liakh Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kimak Vitalina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

4

2

-

1

2

3

1

-

1

-

0%

0%

1

0%

4

-

-

2

50%

2

-

-

17

Fedyn Kateryna

*

-

-

-

-

-

-

-

4

-

25%

0%

4

25%

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Denina Inna

5

4

2

3

4

4

-

-

4

-

50%

0%

4

50%

7

-

1

4

57%

4

-

-

TOTALS

19

12

13

19

25

3

3

14

-

50%

14%

14

50%

25

1

2

14

56%

14

2

2

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Halytskyy Bohuslav)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

5

2

1

5

2

2

-

7

1

57%

29%

7

57%

5

-

1

4

80%

4

1

1

2

Ksendzuk Nataliia

1

-

-

-1

-

1

-

-

4

-

0%

0%

4

0%

1

-

1

-

0%

-

-

-

6

Danchak Viktoria

6

2

1

1

2

4

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

1

1

7

Uzhva Liubov

4

4

1

1

4

3

-

-

7

1

43%

43%

7

43%

8

2

-

4

50%

4

-

-

8

Rudyk Olena

5

-

-

-

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

3

1

-

-

1

3

-

-

3

1

33%

0%

3

33%

2

-

-

1

50%

1

-

-

13

Karasiova Annastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

12

4

2

12

17

3

-

22

3

36%

23%

22

36%

20

2

2

10

50%

10

2

2

SET 2

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

3

3

2

-4

3

6

2

1

10

-

40%

20%

10

40%

9

4

1

2

22%

2

-

-

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

9

Driomova Valeriia

1

2

-

1

2

3

-

-

-

-

.

.

-

.

6

1

-

2

33%

2

-

-

11

Ihnatova Viktoriia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Boroznova Lyudmyla

4

3

3

2

3

3

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

1

2

67%

2

1

1

13

Liakh Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Kimak Vitalina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

16

Tkachenko Kateryna

5

3

1

2

3

2

-

-

-

-

.

.

-

.

5

1

-

3

60%

3

-

-

17

Fedyn Kateryna

*

-

-

-1

-

-

-

-

6

1

17%

0%

6

17%

-

-

-

-

.

-

-

-

18

Denina Inna

6

4

-

2

4

4

1

-

5

-

20%

0%

5

20%

6

1

-

4

67%

4

-

-

TOTALS

15

6

2

15

21

3

1

21

1

29%

10%

21

29%

30

7

2

13

43%

13

1

1

Volyn-Universytet-ODUSH 

(Coach: Halytskyy Bohuslav)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Skrypnyk Maryna

2

3

1

1

3

3

-

-

8

1

50%

25%

8

50%

6

1

-

3

50%

3

-

-

2

Ksendzuk Nataliia

1

2

-

-1

2

6

3

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

1

1

6

Danchak Viktoria

6

2

2

2

2

3

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

7

Uzhva Liubov

4

3

1

-

3

4

1

-

5

-

20%

0%

5

20%

9

1

1

3

33%

3

-

-

8

Rudyk Olena

5

1

1

1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

1

1

9

Artyshuk Anna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Shevelia Iana

3

2

-

2

2

6

-

-

2

-

50%

50%

2

50%

2

-

-

2

100%

2

-

-

13

Karasiova Annastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

67%

33%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Savonik Viktoriia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

13

5

5

13

25

4

1

18

1

44%

22%

18

44%

21

2

1

10

48%

10

2

2

SET 3

Halychanka-TNEU-GADZ 

(Coach: Turkula Viktor)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Milenko Oleksandra

2

8

5

6

8

5

2

-

5

-

40%

40%

5

40%

9

-

-

7

78%

7

1

1

4

Biriaeva Olga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

Pylypenko Oksana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Khylyuk Tetiana