XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman

9 лютого 2019 р. - 12:00 

SK VNMU Vinnytsia  (Spectators: 50)

Hranko Kateryna - Bosenko Volodymyr

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia
3
VS
0
Novator

25/19 25/21 25/16

9 лютого 2019 р. - 12:00 

Vinnytsia  (Spectators: 50)

Hranko K. - Bosenko V.

3
Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia

25/19

25/21

25/16

0
Novator

Match Statistics

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia 

(Coach: Iakusheva Yuliia)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Iakusheva Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Lyzanets Anna

1

2

1

4

4

3

4

16

-

4

-

-

.

.

-

.

2

-

1

-

0%

-

-

-

3

Mazenko Maryna

*

-

-

-1

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

2

1

-

-

0%

-

-

-

4

Lozinska Mariia

3

4

3

8

4

7

8

8

1

1

1

-

0%

0%

1

0%

10

-

-

4

40%

4

3

3

5

Luzhetska Diana

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mashkovska Tetiana

6

1

6

6

4

5

6

10

1

3

-

-

.

.

-

.

4

-

-

1

25%

1

2

2

9

Rotar Tetiana (L)

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

16

-

56%

50%

16

56%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Iakusheva Valeriia

4

5

4

7

5

4

7

11

-

1

11

3

27%

27%

11

27%

14

-

-

3

21%

3

3

3

11

Tkachenko Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Frankevych Diana

5

6

5

9

5

2

9

7

-

1

20

4

30%

25%

20

30%

18

3

-

7

39%

7

1

1

13

Rastochylo Olena

2

3

2

11

3

10

11

14

-

1

-

-

.

.

-

.

24

1

-

9

38%

9

1

1

14

Lysenko Anastasiia (L)

*

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

50%

0%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Dnyschenko Anastasiia

*

*

3

-

1

3

3

1

-

3

1

0%

0%

3

0%

3

-

-

3

100%

3

-

-

TOTALS

48

25

31

48

74

3

11

53

8

36%

30%

53

36%

77

5

1

27

35%

27

10

10

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

3

3

2

-

-2

2

6

2

-

-

-

.

.

-

.

7

-

2

2

29%

2

-

-

2

Nudha Valeriia

5

5

*

5

1

-1

5

6

-

1

11

3

18%

18%

11

18%

15

-

3

4

27%

4

-

-

3

GRYSCHUK Anastasiia

6

6

6

5

2

5

5

10

-

2

-

-

.

.

-

.

4

-

-

3

75%

3

-

-

5

ZUY Kateryna

*

*

*

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

HRECHKA Nadiya

*

*

*

-

-

-1

-

-

-

-

5

1

40%

40%

5

40%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

4

*

5

4

1

-

4

7

-

1

2

1

50%

50%

2

50%

11

2

1

3

27%

3

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

2

2

2

9

5

-6

9

12

2

2

26

4

38%

31%

26

38%

37

6

3

7

19%

7

-

-

12

Iaremchuk Anastasiia

1

1

1

2

1

2

2

7

-

1

1

-

0%

0%

1

0%

1

-

-

1

100%

1

-

-

13

Kolisetska Anastasiia (L)

*

*

*

-

-

-1

-

-

-

-

12

1

17%

17%

12

17%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

*

4

4

7

2

3

7

5

-

-

14

1

21%

14%

14

21%

18

2

1

6

33%

6

1

1

TOTALS

35

13

-

35

57

4

8

71

11

28%

24%

71

28%

93

10

10

26

28%

26

1

1

SET 1

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia 

(Coach: Iakusheva Yuliia)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Iakusheva Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Lyzanets Anna

1

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

3

Mazenko Maryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Lozinska Mariia

3

2

1

2

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

5

Luzhetska Diana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mashkovska Tetiana

6

2

1

2

2

6

-

1

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

9

Rotar Tetiana

*

-

-

-

-

-

-

-

8

-

63%

63%

8

63%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Iakusheva Valeriia

4

2

2

1

2

3

-

-

4

1

25%

25%

4

25%

3

-

-

-

0%

-

2

2

11

Tkachenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Frankevych Diana

5

5

4

2

5

4

-

1

5

2

20%

20%

5

20%

10

1

-

3

30%

3

1

1

13

Rastochylo Olena

2

3

-

3

3

6

-

-

-

-

.

.

-

.

7

-

-

3

43%

3

-

-

14

Lysenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Dnyschenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

15

9

11

15

25

-

3

17

3

41%

41%

17

41%

25

1

-

9

36%

9

3

3

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

1

-

-

1

2

1

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

-

-

2

Nudha Valeriia

5

5

1

2

5

4

-

1

8

2

13%

13%

8

13%

11

-

1

4

36%

4

-

-

3

GRYSCHUK Anastasiia

6

1

1

1

1

4

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

ZUY Kateryna

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

HRECHKA Nadiya

*

-

-

-1

-

-

-

-

3

1

67%

67%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

4

-

-

-1

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

2

5

3

3

5

5

1

1

9

-

56%

44%

9

56%

11

1

-

4

36%

4

-

-

12

Iaremchuk Anastasiia

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Kolisetska Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

50%

50%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

*

2

1

-

2

1

-

-

3

-

33%

33%

3

33%

8

1

1

2

25%

2

-

-

TOTALS

14

6

4

14

19

2

3

25

3

40%

36%

25

40%

34

2

3

11

32%

11

-

-

SET 2

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia 

(Coach: Iakusheva Yuliia)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Iakusheva Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Lyzanets Anna

2

-

-

-1

-

5

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

3

Mazenko Maryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Lozinska Mariia

4

2

2

2

2

1

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

1

33%

1

1

1

5

Luzhetska Diana

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mashkovska Tetiana

1

4

3

3

4

4

1

2

-

-

.

.

-

.

2

-

-

-

0%

-

2

2

9

Rotar Tetiana

*

-

-

-

-

-

-

-

5

-

40%

20%

5

40%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Iakusheva Valeriia

5

4

2

3

4

6

-

1

2

1

0%

0%

2

0%

7

-

-

2

29%

2

1

1

11

Tkachenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Frankevych Diana

6

3

1

-

3

3

-

-

13

1

31%

23%

13

31%

7

2

-

3

43%

3

-

-

13

Rastochylo Olena

3

4

1

3

4

4

-

-

-

-

.

.

-

.

13

1

-

4

31%

4

-

-

14

Lysenko Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Dnyschenko Anastasiia

*

-

-

-1

-

-

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

17

9

9

17

24

1

3

21

3

29%

19%

21

29%

33

3

1

10

30%

10

4

4

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

-

-

-1

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

1

-

0%

-

-

-

2

Nudha Valeriia

5

-

-

-2

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

2

-

0%

-

-

-

3

GRYSCHUK Anastasiia

6

2

1

2

2

3

-

1

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

5

ZUY Kateryna

*

1

1

1

1

3

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

HRECHKA Nadiya

*

-

-

-

-

-

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

*

-

-

-

-

3

-

-

1

-

100%

100%

1

100%

3

-

-

-

0%

-

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

2

3

2

-3

3

5

1

1

9

3

44%

33%

9

44%

19

1

1

2

11%

2

-

-

12

Iaremchuk Anastasiia

1

-

-

-

-

3

-

-

1

-

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

Kolisetska Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

0%

0%

3

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov